Maliebaan 53 z, 3581 CD, Utrecht
Maliebaan 53 z, 3581 CD, Utrecht
Maliebaan 53 z, 3581 CD, Utrecht
Maliebaan 53 z, 3581 CD, Utrecht
Maliebaan 53 z, 3581 CD, Utrecht
3581 CD, Utrecht

Maliebaan 53 z, 3581 CD, Utrecht

Omschrijving

Introductie Namens Rabobank Nederland is Molenbeek Makelaars gevraagd om de verkoop bij inschrijving te begeleiden van het object gelegen aan de Maliebaan 53z - Burgemeester Reigerstraat 1b in Utrecht. Voor het object is een digitale dataroom ingericht. Voor toegang...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 330 m²
Meer kenmerken

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Utrecht (gemeente)

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 1984
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Maliebaan 53 z
Plaats Utrecht
Land NL
Ligging
  • kantorenpark
  • in woonwijk
Kantoor
Oppervlakte 330 m²
Verdiepingen
  • 1
Voorzieningen
  • inbouwarmaturen
  • kabelgoten
  • systeemplafond
  • toilet
  • pantry
  • verwarming
  • kamerindeling
Winkelruimte
Oppervlakte 330 m²
Oppervlakte in units vanaf 330 m²
Energie
Energielabel A
Energielabel einddatum 2027-07-27
Parkeergelegenheid
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Introductie
Namens Rabobank Nederland is Molenbeek Makelaars gevraagd om de verkoop bij inschrijving te begeleiden van het object gelegen aan de Maliebaan 53z - Burgemeester Reigerstraat 1b in Utrecht. Voor het object is een digitale dataroom ingericht. Voor toegang kunt u mailen naar putz@molenbeek.nl. Aan de hand van deze verkoopinformatie nodigen wij u uit om een bieding uit te brengen.

Object
De Maliebaan 53z - Burgemeester Reigerstraat 1b betreft een op de begane grond gelegen (voormalig) bankfiliaal. Door de hoekligging is het object zeer goed zichtbaar in het straatbeeld en beschikt de ruimte over veel natuurlijk daglicht. De ruimte bestaat uit twee samengevoegde appartementsrechten die samen een metrage hebben van circa 330 m² BVO. Het object wordt in de huidige staat 'as is where is' verkocht en geleverd.

Oppervlakte
Het object heeft een totale oppervlakte van 330 m² BVO (NEN2580 meetmethode) verdeeld over de begane grond.

Het volledige meetrapport is terug te vinden in de digitale dataroom.

Frontbreedte
Circa 30 m¹

Kadastrale gegevens
Gemeente: Abstede
Sectie: C
Nummer: 8002
Appartementsnummer: A1

Gemeente: Abstede
Sectie: C
Nummer: 8002
Appartementsnummer: A26

Omgeving
De groen opgezette Maliebaan kent een lange historie die teruggaat tot 1637 en is gelegen aan de populaire oostzijde van Utrecht. Vandaag de dag is de Maliebaan een gewilde kantoren- en woonlocatie met het centrum van Utrecht op enkele minuten afstand. Ook zijn verschillende uitgangswegen goed bereikbaar. Daarnaast zijn de winkel- en horecavoorzieningen van de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat naast de deur gelegen.

Bereikbaarheid
Per auto
De Maliebaan kan het beste bereikt worden via de Berekuil. Vanaf hier zijn de rijkswegen A2, A12, A27 en A28 binnen enkele autominuten te bereiken.

Openbaar vervoer
Nabij het object stoppen bussen in de richting van Utrecht CS. Hierdoor kan het station binnen 10 minuten worden bereikt.

Parkeren
Aan de Maliebaan is betaalde parkeergelegenheid beschikbaar.

Eigenaarslasten
De zakelijke lasten kunt u terugvinden in de digitale dataroom.

Verkoop bij inschrijving
Het object wordt door middel van een openbare inschrijvingsprocedure verkocht. Zie voor aanvullende informatie over de inschrijvingsprocedure en voorwaarden de digitale dataroom.

Kijkdagen
Wij nodigen u graag uit voor een bezichtiging van het object. U kunt een afspraak maken voor een bezichtiging op de navolgende dagen:

- maandag 20 september tussen 10:00 en 12:00 uur;
- maandag 27 september tussen 10:00 en 12:00 uur;
- maandag 11 oktober tussen 10:00 en 12:00 uur.

Buiten deze momenten is het helaas niet mogelijk om het object te bezichtigen.

Inschrijvingstermijn
De inschrijving sluit op woensdag 27 oktober a.s. 15.00 uur.

Uitsluitend schriftelijke biedingen en uitsluitend ingediend bij VDB Notarissen, gevestigd te Waalre aan de Eindhovenseweg 126 (5582 HW) met e-mail notariaat@vdb-law.nl kunnen in behandeling worden genomen. Biedingen welke niet aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen.

Voorwaarden bieding
De inschrijvingsvoorwaarden zijn opgesteld door VDB Notarissen en zijn terug te vinden in de dataroom.

Bodem
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de milieukundige toestand van het verkochte. Verontreinigingsrisico van de bijbehorende grond en grondwater komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de grond, schadevergoeding of verrekening.

Asbest
Aan verkoper is niet bekend of er in de onroerende zaak asbest is verwerkt. Er is geen asbestrapportage aanwezig. Eventueel verontreinigingsrisico komt voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst danwel schadevergoeding of verrekening.

Energielabel
Het gebouw beschikt over energielabel A.

Oplevering
Het object wordt expliciet in huidige staat, vrij van huur en gebruik ‘as is where is’ verkocht en geleverd, zoals partijen genoegzaam bekend, zodat ze daar geen nadere omschrijving van verlangen.

Het huidige inrichtingspakket en de installaties worden eenmalig om niet, en voorzover werkend, aan koper ter beschikking gesteld.

Erfdienstbaarheden, bijzondere lasten e.d.
Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle dienende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste en voorgaande akte(n) van levering en/of van vestiging van het recht van erfpacht en/of opstal en/of afzonderlijke akte(n). Tevens aanvaardt de koper ter alle bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden.

Onderzoekplicht koper
Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring of andere onderzoeken te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van het onderhoud.
Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Bestemming
De bestemming van het object is 'Gemengd-1', dit houdt in dat het navolgende gebruik mogelijk is:

- detailhandel;
- dienstverlening.

Het volledige bestemmingsplan is terug te vinden in de digitale dataroom.

Zekerheidsstelling
Een waarborgsom, ter grootte van 10% van de koopsom te storten op rekening van of af te geven als bankgarantie bij de notaris uiterlijk 5 werkdagen na ondertekening van de koopovereenkomst.

Dataroom en documenten
Ten behoeve van het due diligence van het object kunt u inloggegevens van de digitale dataroom opvragen via e-mail putz@molenbeek.nl. In de dataroom kunt u alle beschikbare informatie van het object vinden.

Projectnotaris
VDB Notarissen
De heer mr. A.W. Kuipers en mevrouw mr. S. van Baalen
Eindhovenseweg 126
5582 HW Waalre
040 - 221 50 15
notariaat@vdb-law.nl

Bijzonderheden
Alle onderhandelingen en/of overeenstemmingen geschieden onder voorbehoud van definitieve goedkeuring eigenaar.

Disclaimer
Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan, kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle media

Alle afbeeldingen

Maliebaan 53 z, 3581 CD, Utrecht
Maliebaan 53 z, 3581 CD, Utrecht
Maliebaan 53 z, 3581 CD, Utrecht
Maliebaan 53 z, 3581 CD, Utrecht
Maliebaan 53 z, 3581 CD, Utrecht
Maliebaan 53 z, 3581 CD, Utrecht
Maliebaan 53 z, 3581 CD, Utrecht
Maliebaan 53 z, 3581 CD, Utrecht
Maliebaan 53 z, 3581 CD, Utrecht
Maliebaan 53 z, 3581 CD, Utrecht
Maliebaan 53 z, 3581 CD, Utrecht
Maliebaan 53 z, 3581 CD, Utrecht
Maliebaan 53 z, 3581 CD, Utrecht
Maliebaan 53 z, 3581 CD, Utrecht
Maliebaan 53 z, 3581 CD, Utrecht
Maliebaan 53 z, 3581 CD, Utrecht
Maliebaan 53 z, 3581 CD, Utrecht
Maliebaan 53 z, 3581 CD, Utrecht
Maliebaan 53 z, 3581 CD, Utrecht
Maliebaan 53 z, 3581 CD, Utrecht
Maliebaan 53 z, 3581 CD, Utrecht
Maliebaan 53 z, 3581 CD, Utrecht
Maliebaan 53 z, 3581 CD, Utrecht
Maliebaan 53 z, 3581 CD, Utrecht
Maliebaan 53 z, 3581 CD, Utrecht

Bedrijfstakken in Utrecht (gemeente)

Documenten

Brochure Download

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie