Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Verkocht onder voorbehoud

Vismarkt 9, Utrecht 3511 KR Utrecht

3511 KR Utrecht prijs op aanvraag

Omschrijving

Introductie
Namens de eigenaar heeft Molenbeek Makelaars de opdracht gekregen om dit unieke beleggingsobject aan de Vismarkt 9 te verkopen. Dit rijksmonument is gelegen in het hart van de stad Utrecht aan de Oudegracht en is verdeeld over vijf verdiepingen. Het object heeft een totaal gebruiksoppervlakte van circa 328 m² en een BVO van 357 m². Tevens is er een werfkelder aanwezig (niet...

Brochure

Download de brochure van Vismarkt 9, Utrecht.

Download brochure

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Utrecht (gemeente)

Uitgebreide omschrijving

Introductie
Namens de eigenaar heeft Molenbeek Makelaars de opdracht gekregen om dit unieke beleggingsobject aan de Vismarkt 9 te verkopen. Dit rijksmonument is gelegen in het hart van de stad Utrecht aan de Oudegracht en is verdeeld over vijf verdiepingen. Het object heeft een totaal gebruiksoppervlakte van circa 328 m² en een BVO van 357 m². Tevens is er een werfkelder aanwezig (niet inbegrepen in de metrage). De propositie is als volgt onder verdeeld, circa 104 m² winkelruimte gelegen op de begane grond, verhuurd aan boekenhandel/antiquariaat Aleph. Op de 1e verdieping van circa 84 m² zijn twee studio’s gelegen met eigen badkamer en keuken. Op de 2e verdieping van circa 71 m² bevinden zich twee studio’s met een gedeelde badkamer en keuken. Op de 3e verdieping, van eveneens 71 m², liggen twee studio’s voorzien van eigen badkamer en keuken. De actuele huurstroom die uit het object komt bedraagt € 70.743,84 per jaar. Het object zal worden verkocht door verkoop bij inschrijving. De voorwaarden van deze inschrijving komen verderop in dit memorandum aan bod en kunt u terug vinden in de speciaal voor dit object ingerichte digitale dataroom.

Omgeving
De Vismarkt 9 is gelegen in het historische stadscentrum van Utrecht. De plaats Utrecht is centraal gelegen in Nederland en heeft circa 335.000 inwoners en is hierdoor de vierde stad van Nederland. Utrecht is bijna volledig omsloten door de snelwegen A2, A12 en de A27. De Vismarkt is een straat van circa 100 meter welke langs de Oudegracht loopt tussen de Stadhuisbrug tot aan de Maartensbrug aan de oostzijde van de gracht. Halverwege de Vismarkt ligt vandaag de dag een brug die een pleintje vormt over de waterweg: de Kalisbrug. De Oudegracht is de bekendste gracht in Utrecht en heeft een lengte van circa twee kilometer. De gracht is te beschouwen als het verbindingsstuk tussen de Kromme Rijn en de Vecht en doorsnijdt de gehele binnenstad van zuid naar noord. Eeuwenlang is zij de hoofdader van de stad geweest.

A1 locatie
Het object is gelegen op een A1-locatie midden tussen de andere winkels en op steenworp afstand van de Steenweg, een van de drukstbezochte winkelstraten van Utrecht. Tevens is de Vismarkt een drukbezochte straat door toeristen omdat het tussen de Dom en de winkels op de Oudegracht is gelegen.

Object
Het betreft een Rijksmonument welke bestaat uit vier verdiepingen en een werfkelder en is qua metrage als volgt ingedeeld:
Begane grond: 103,70 m²
1e verdieping: 83,60 m²
2e verdieping: 70,50 m²
3e verdieping: 70,50 m²

De werfkelder is niet meegenomen in het meetrapport omdat deze momenteel in principe alleen vanaf het water is te bereiken. In de winkelruimte is een doorgang naar de kelder maar deze is dichtgemaakt, indien gewenst kan deze weer worden hersteld. Reeds is de buitenzijde van het object opnieuw geschilderd.

Huurgegevens
Voor de specifieke huurgegevens verwijzen wij u naar onze data-room.

Rijksmonumentale status
Het object maakt onderdeel uit van het voormalige Romeinse Castellum wat is ingeschreven in het Rijksmonumentenregister onder nummer 531049. De formele omschrijving luidt: Romeinse legerplaats (castellum) en resten van (vroeg)middeleeuwse kerkgebouwen en keizerlijke en bisschoppelijke residentiegebouwen.

Bodem
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de milieukundige toestand van het verkochte. Verontreinigingsrisico van de bijbehorende grond en grondwater komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de grond, schadevergoeding of verrekening.

Asbest
Aan Verkoper is niet bekend of er in de onroerende zaak asbest is verwerkt. Er is geen asbestrapportage aanwezig.

Energielabel
Het object beschikt niet over een energielabel omdat het een rijksmonument betreft.

Oplevering
Het object/perceel zal expliciet in huidige verhuurde staat ‘as if where is’, zoals partijen genoegzaam bekend zodat ze daar geen nadere omschrijving van verlangen, worden verkocht en opgeleverd.

Niet eigen gebruik
Verkoper heeft het verkochte niet zelf feitelijk in gebruik en kan derhalve niet informeren over eigenschappen c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt.

Onderzoeksplicht van de koper
Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring of andere onderzoeken te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van het onderhoud. Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifi eke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Bestemming
De bestemming van het object is ‘centrum-3’. Voor het volledige bestemmingsplan verwijzen wij u door naar de website van Ruimtelijke Plannen.

Erfdienstbaarheden
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden en/of kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar na te melden akte van levering, Hyp4 dl 3242 nr 74 reeks UTRECHT

Verkoop bij inschrijving
Er kan uitsluitend schriftelijk worden ingeschreven op de propositie. U kunt het object bezichtigen op de volgende momenten.
- 12 maart van 10.00 uur tot 11.30 uur;
- 15 maart van 15.30 uur tot 17.00 uur;
- 22 maart van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Inschrijvingstermijn
De inschrijving sluit op 5 april 2019, 12:00 uur.
Uitsluitend schriftelijke biedingen en uitsluitend ingediend bij Holtman Notarissen, gevestigd te Utrecht aan de Koningslaan 62, e-mail: onroerendgoed@holtmannotarissen.nl kunnen in behandeling worden genomen. Biedingen welke niet aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen.

Voorwaarden
De inschrijvingsvoorwaarden zijn opgesteld door Holtman Notarissen en zijn terug te vinden in de dataroom.

Gunning
Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht van gunning voor.

Documenten object
Ten behoeve van het due dilligence van het object kunt u inloggevens van de digitale dataroom opvragen via e-mail utrecht@molenbeek.nl. In de dataroom kunt u alle beschikbare informatie van het object vinden.

Zekerheidsstelling
Een waarborgsom, ter grootte van 10% van de koopsom te storten op rekening van of af te geven als bankgarantie bij de notaris uiterlijk 10 dagen na het besluit tot gunning aan de koper is medegedeeld.

Bijzonderheden
Alle onderhandelingen en/of overeenstemmingen geschieden onder voorbehoud van definitieve goedkeuring eigenaar.

Disclaimer
Deze informatie wordt u verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verhuurder. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan, kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs prijs op aanvraag
Aangeboden sinds 4 maandens, 1 weken, 3 dagens geleden
Status verkocht onder voorbehoud
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie belegging
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Vismarkt 9
Plaats Utrecht
Land NL
Ligging winkelgebied stadscentrum
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 115 m²
Belegging
Soort belegging winkelruimte
Aantal huurders 7
Winkelruimte
Oppervlakte 328 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Dit pand bezichtigen?

Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.