Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Verkocht onder voorbehoud 1216 CJ, Hilversum

Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum

Omschrijving

Introductie Namens de eigenaar is Molenbeek Makelaars gevraagd de aan het vaarwater van de 4e Haven gelegen grond met de huidige opstallen, gelegen aan de Zuiderloswal 3 te Hilversum te verkopen bij inschrijving. Het terrein huisvestte tot voor kort de Maatschappij...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 4792 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Hilversum

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs
Status verkocht onder voorbehoud
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1955
Bouwvorm nieuwbouw
Locatie
Adres Zuiderloswal 3
Plaats Hilversum
Land NL
Ligging
  • bedrijventerrein
  • kantorenpark
  • meubelboulevard
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 4792 m²
Parkeergelegenheid
Onderhoud
Onderhoud binnen matig
Onderhoud buiten matig

Uitgebreide omschrijving

Introductie
Namens de eigenaar is Molenbeek Makelaars gevraagd de aan het vaarwater van de 4e Haven gelegen grond met de huidige opstallen, gelegen aan de Zuiderloswal 3 te Hilversum te verkopen bij inschrijving. Het terrein huisvestte tot voor kort de Maatschappij tot Exploitatie van Betonmortelbedrijven in Nederland (Mebin). Het terrein heeft een oppervlakte van circa 4.792 m² en is direct gelegen aan het vaarwater van de 4e Haven. Door de ligging en de afmetingen van het kavel leent het object zich uitstekend voor een herontwikkeling.

Het object zal worden verkocht door middel van een inschrijvingsprocedure. De voorwaarden van deze inschrijving komen verderop in dit memorandum aan bod en kunt u terug vinden in de speciaal voor dit object ingerichte digitale dataroom. Aan de hand van de dataroom nodigen wij u uit om een bieding uit te brengen.

Omgeving
De Zuiderloswal is gelegen in het westelijke deel van Hilversum. Het dorp Hilversum is gelegen in het Gooi in de driehoek Amsterdam, Almere en Amersfoort. Hilversum telt circa 90.000 (CBS, 2019) inwoners en is vooral bekend vanwege de huisvesting van het Mediapark. Doordat Hilversum nabij de rijkswegen A1, A2 en A27 is gelegen en beschikt over drie treinstations, is Hilversum goed bereikbaar.

De Zuiderloswal is gelegen op het bedrijventerrein ‘Het Havenkwartier’. Het Havenkwartier bestaat uit diverse havenarmen waar voorheen vrachtschepen aan konden meren. Inmiddels is het havengebied enkel bereikbaar voor de pleziervaart. Het bedrijventerrein huisvest een divers aanbod aan ondernemingen waaronder Bouwmaat, Shurgard Self Storage, Karwei, Mc Donald's, Gamma, Carglass en Servé verhuurservice.

Het object
Het object betreft een voormalige Mebin betoncentrale bestaande uit circa 4.792 m² grond met verouderde bedrijfshal, kantoorruimte en diverse opstallen. De kraan zal door de verkoper worden weggehaald, de overige opstallen zullen blijven staan.

Kadaster
Gemeente: Hilversum
Sectie: O
Nummer: 1290
Grootte: 4.792 m²

Bodem
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de milieukundige toestand van het verkochte waarvan een rapportage is opgenomen in de dataroom. Verontreinigingsrisico van de bijbehorende grond en grondwater komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de grond, schadevergoeding of verrekening.

Asbest
Er is een asbestinventarisatie beschikbaar. Deze kunt u terug vinden in de digitale dataroom.

Energielabel
Afhankelijk van sloop of hergebruik zal verkoper bij levering een energielabel voor de kantoorruimte afgeven.

Oplevering
Het object/perceel zal expliciet worden verkocht en opgeleverd in de huidige staat 'as is, where is' zodat daar geen nadere omschrijving verlangd kan worden.

Onderzoeksplicht koper
Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring of andere onderzoeken te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van het onderhoud.

Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Bestemming
De bestemming van het object is 'Bedrijventerrein-1', dit houdt in dat de volgende activiteiten zij toegestaan:

- bedrijven behorend tot de categorie 2 en 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
- parkeerplaatsen;
- interne ontsluitingswegen;
- ondergeschikte detailhandel;
- ondernemingen in de creatieve industrie;
- een betonmortelcentrale in categorie 4.2.

De volgende bedrijfsactiviteiten zijn hierbij uitgesloten:

- risicovolle inrichtingen met uitzondering van het bepaalde in artikel 6.1;
- geluidszoneringsplichtige inrichtingen met uitzondering van het bepaalde in artikel 6.1;
- transportbedrijven;
- detailhandel;
- horecabedrijven;
- zelfstandige kantoren.

Het volledige bestemmingsplan inclusief Staat van Bedrijfsactiviteiten kunt u terugvinden in de dataroom.

Verkoop bij inschrijving
U kunt het object bezichtigen op de volgende momenten:

- dinsdag 21 januari 2020 tussen 09:00 uur en 11:00 uur;
- vrijdag 24 januari 2020 tussen 11:00 uur en 13:00 uur;
- woensdag 29 januari 2020 tussen 15:00 uur en 17:00 uur.

Inschrijvingstermijn
De inschrijving sluit op vrijdag 14 februari 2020 om 14:00 uur.

Uitsluitend schriftelijke biedingen en uitsluitend ingediend bij Holtman Notarissen, gevestigd te Utrecht aan de Koningslaan 62 kunnen in behandeling worden genomen. Biedingen welke niet aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen.

Voorwaarden bieding
De inschrijvingsvoorwaarden zijn opgesteld door Holtman Notarissen en zijn terug te vinden in de dataroom. `

Eerste recht van koop
De gemeente Hilversum heeft het eerste recht van koop om het object tegen de door aspirant-koper geboden koopsom af te nemen. De gemeente dient dit besluit binnen een maand na ontvangst van de door partijen getekende koopovereenkomst bekend te maken. De volledige tekst hierover is terug te vinden in de akte in de dataroom onder "Hyp 4 dl 5378 nr. 37".

Gunning
Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht van gunning voor.

Documenten object
Ten behoeve van het due diligence van het object kunt u inloggegevens van de digitale dataroom opvragen via e-mail utrecht@molenbeek.nl. In de dataroom kunt u alle beschikbare informatie van het object vinden.

Zekerheidstelling
Een waarborgsom, ter grootte van 10% van de koopsom te storten op rekening van of af te geven als bankgarantie bij de notaris uiterlijk 10 dagen na het besluit tot gunning aan de koper is medegedeeld.

Bijzonderheden
Alle onderhandelingen en/of overeenstemmingen geschieden onder voorbehoud van definitieve goedkeuring eigenaar.

Disclaimer
Deze informatie wordt u verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verkoper. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan, kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle media

Alle afbeeldingen

Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum
Zuiderloswal 3, 1216 CJ, Hilversum

Bedrijfstakken in Hilversum

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie