Object
Geveild/Verkocht bij inschrijving

Croeselaan 209 - 211, Utrecht 3521 BN Utrecht

3521 BN Utrecht

Omschrijving

Omgevingsfactoren Utrecht is een stad vol ambities en ontwikkelingen. Het oude historische centrum ligt aan de oostkant van het Centraal station, maar juist de westkant wordt volop ontwikkeld. Met station Vaartsche Rijn en de Moreelsebrug is de westkant beter bereikbaar dan ooit. De westkant van Utrecht wordt het nieuwe centrum. Het eerste begin is al gemaakt met de Veilinghavenkade een...

Uitgebreide omschrijving

Omgevingsfactoren Utrecht is een stad vol ambities en ontwikkelingen. Het oude historische centrum ligt aan de oostkant van het Centraal station, maar juist de westkant wordt volop ontwikkeld. Met station Vaartsche Rijn en de Moreelsebrug is de westkant beter bereikbaar dan ooit. De westkant van Utrecht wordt het nieuwe centrum. Het eerste begin is al gemaakt met de Veilinghavenkade een aantal jaar geleden. Hier vind je goede en leuke restaurants. Aan het einde van de Croeselaan komt Het Beurskwartier. Midden door het Beurskwartier, tot over het Merwedekanaal, loopt de centrumboulevard, met een combinatie van 'urban cultures'. Het hele Beurskwartier is gezond, want het is groen, autovrij en klimaatbestendig. De duurzaam getransformeerde Jaarbeurs heeft een eigen, unieke plek gekregen. Naar alle kanten toe is het Beurskwartier verbonden met zijn directe omgeving. Het oude industrieterrein aan de Vaartsche Rijn wordt ontwikkeld tot creatieve hotspot, waar hippe horecagelegenheden gevestigd zijn. Er komt een hotel en er worden woningen gebouwd. Het is hip, vernieuwend en een plek waar je graag wil zijn. Geschiedenis Langs de Croeselaan en Vondellaan waren vooral boerderijen, tuinderhuizen en steenbakkerijen te vinden. Na de eerste wereldoorlog (1914 - 1918) brak een bloeitijd aan voor de stad Utrecht. Utrecht was een belangrijk handels- en industriecentrum geworden dankzij de centrale ligging aan het water, het spoor en de weg. In de Dichterswijk was het Veilinggebouw. De Veilinghaven en de Veemarkthaven waren oorspronkelijk ruim vier keer zo groot als de huidige historische haven aan de Parkhaven. De havens werden aangelegd nadat aan het begin van de 20e eeuw de groenteveiling en de veemarkten de Utrechtse binnenstad waren ontgroeid. Na 25 jaar na de aanleg werden de uiterste delen van de beide havens weer gedempt. Na 25 jaar na de aanleg werden de uiterste delen van de beide havens weer gedempt. Na het vertrek van de veemarkt en de groente- en fruitveiling rond 1970 kwamen de terreinen en gebouwen beschikbaar voor de Jaarbeurs. Het bedrijventerrein werd herbestemd en het bedrijventerrein kreeg een woonbestemming. Object Namens de eigenaren van de Croeselaan 209, 209bis, 211 & 211bis mogen wij deze twee bovenwoningen met een gekoppelde bedrijfsruimte op de begane grond verkopen. De bedrijfsruimte heeft een voor- en achteringang. De achteringang heeft een luifel en een parkeerplaats. De bovenwoningen zijn nog voorzien van karakteristieke details en zijn decennia lang kamersgewijs verhuurd. Het metrage van het object is als volgt: VVO Begane grond (Croeselaan 209-211): circa 205 m² Gebruiksoppervlakte Croeselaan 209bis: circa 130 m² Gebruiksoppervlakte Croeselaan 211bis: circa 129 m² Het object is door een erkend bureau officieel volgende de NEN2580-richtlijnen ingemeten. De meetrapporten zijn te downloaden in de dataroom. De bedrijfsruimte op de begane grond is in zijn geheel verhuurd tot en met 30 april 2019, Croeselaan 211bis wordt vrij van huur en gebruik opgeleverd en in de Croeselaan 209bis zijn twee 2 kamers verhuurd. Onderstaand meer details inzake de lopende huurovereenkomsten. Huurgegevens - 211 bis wordt vrij van huur en gebruik opgeleverd; - 209 bis zijn nog twee kamers verhuurd voor onbepaalde tijd, de huuropbrengsten hiervan zijn in totaal circa € 750,00 per maand exclusief servicekosten. - 209/211 is verhuurd aan het Body en Mind Center Croeselaan B.V. Deze huurovereenkomst eindigt per 1 mei 2019, huurder heeft formeel opgezegd bij verhuurder. De huidige huurstroom bedraagt momenteel € 24.000,00 per jaar vrij van BTW. Bouwjaar Croeselaan 209 - 209 bis: 1930 Croeselaan 211 - 211 bis: 1931 Bestemming Voor het object geldt een beheersverordening, dit houdt in dat het bestaande gebruik mag worden voortgezet (met uitzondering van kamerbewoning) met als aanvulling voor de begane grond: - wonen, tevens ook toegestaan op de verdieping; - maatschappelijke voorzieningen; - dienstverlening; - bedrijven behorend tot de categorie A of B1 van de Lijst van Bedrijven functiemenging. - detailhandel, met een maximum van 17 vestigingen. Bodem Koper aanvaardt uitdrukkelijk de milieukundige toestand van het verkochte. Verontreinigingsrisico van de bijbehorende grond en grondwater komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de grond, schadevergoeding of verrekening. Asbest Aan Verkoper is niet bekend of er in de onroerende zaak asbest is verwerkt. Er is geen asbestrapportage aanwezig. Energielabel Het object beschikt niet over een energielabel, ten tijde van de oplevering zal er een energielabel worden overhandigd aan koper. Kadaster Gemeente: Catharijne Sectie: D Nummer: 9631 Gemeente: Catharijne Sectie: D Nummer: 9630 Omzettingsvergunning Er is geen omzettingsvergunning verleend door de gemeente Utrecht. Erfpachtsituatie Ten aanzien van de erfpachtsituatie en voorwaarden verwijzen wij u naar de bijlagen: - Overeenkomst tot beëindiging en (her-) uitgifte in erfpacht Croeselaan 209 + bis Utrecht d.d. 28 september 2017 Betreffende voor onbepaalde tijd in erfpacht uitgegeven: 'Het perceel grond plaatselijk bekend plaatselijk bekend Croeselaan 209 + bis te Utrecht, kadastraal bekend gemeente Catharijne, sectie D, nummer 9630 en een gedeelte van het aangrenzende perceel 9812 met een totale grote van circa 130 m², omvattende een perceel bestemd voor een bedrijfsruimte met bovenwoning.' Jaarlijkse Canon: Vanaf 1 januari 2018 tot het moment van beëindiging voor uiterlijk 1 januari 2020: € 3.503,41, - Grondprijs (de eenmalige afkoopsom voor de erfpachtcanon): € 70.068, 28 (prijspeil 1 juli 2017, maandelijke indexering CPI alle huishoudens basisjaar 2006). Uiterlijk te voldoen voor uiterlijk 1 januari 2020 - Overeenkomst tot beëindiging en (her-) uitgifte in erfpacht Croeselaan 211 + bis Utrecht d.d. 28 september 2017 Betreffende voor onbepaalde tijd in erfpacht uitgegeven: 'Het perceel grond plaatselijk bekend Croeselaan 211 + bis te Utrecht, kadastraal bekend gemeente Catharijne, sectie D, nummer 9631 en een gedeelte van het aangrenzende perceel 9812 met een totale grootte van circa 136 m², omvattende een perceel bestemd voor een bedrijfsruimte met bovenwoning.' Jaarlijkse Canon: vanaf 1 januari 2018 tot het moment van beëindiging voor uiterlijk 1 januari 2020: € 3.503,41, - Grondprijs (de eenmalige afkoopsom voor de erfpachtcanon): € 70.068, 28 (prijspeil 1 juli 2017, maandelijke indexering CPI alle huishoudens basisjaar 2006). Uiterlijk te voldoen voor uiterlijk 1 januari 2020 Oplevering Het object/perceel zal expliciet in huidige verhuurde staat ‘as is where is’, zoals partijen genoegzaam bekend zodat ze daar geen nadere omschrijving van verlangen, worden verkocht en opgeleverd. Niet eigen gebruik Verkoper heeft het verkochte niet zelf feitelijk in gebruik en kan derhalve niet informeren over eigenschappen c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. Onderzoeksplicht van de koper Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring, asbestonderzoek of andere onderzoeken te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van het onderhoud. Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zalbezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruiknodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan. Erdienstbaarheden Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden en/of kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar na te melden akte van levering, Hyp4 dl 13445 nr 77 reeks UTRECHT. Verkoop bij inschrijving Er kan uitsluitend schriftelijk worden ingeschreven op de propositie. Op 25 januari, 5 en 7 februari 2019 zullen er kijkdagen worden gehouden bij het object. Kijkdagen Op de volgende kijkmomenten kan het object worden bezichtigd: - Vrijdag 25 januari van 10.30 tot 11.30 uur; - Dinsdag 5 februari van 15.30 tot 16.30 uur; - Donderdag 7 februari van 10.30 uur tot 11.30 uur. Inschrijvingstermijn De inschrijving sluit op 13 februari 2019, 12:00 uur. Uitsluitend schriftelijke biedingen en uitsluitend ingediend bij Holtman Notarissen, gevestigd te Utrecht aan de Koningslaan 62, e-mail: onroerendgoed@holtmannotarissen.nl kunnen in behandeling worden genomen. Biedingen welke niet aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen. Voorwaarden De inschrijvingsvoorwaarden zijn opgesteld door Holtman Notarissen en zijn terug te vinden in de dataroom. Gunning Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht van gunning voor. Documenten object Ten behoeve van het due dilligence van de objecten kunt u inloggevens van de digitale dataroom opvragen bij ons kantoor. In de dataroom kunt u alle beschikbare informatie van beide objecten vinden. Zekerheidsstelling Een waarborgsom, ter grootte van 10% van de koopsom te storten op rekening van of af te geven als bankgarantie bij de notaris uiterlijk 10 dagen na het besluit tot gunning aan de koper is medegedeeld. Bijzonderheden Alle onderhandelingen en/of overeenstemmingen geschieden onder voorbehoud van definitieve goedkeuring eigenaar.

Kenmerken

Overdracht
Status geveild/verkocht bij inschrijving
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie belegging
Bouwjaar 1930
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Croeselaan 209 - 211
Plaats Utrecht
Land NL
Ligging wijkwinkelcentrumin woonwijk
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 231 m²
Belegging
Soort belegging winkelruimte
Aantal huurders 1
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed
Geheel vrijblijvend binnenkijken? Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.