Object
Verkocht

Utrechtseweg 103, Zeist 3702 AB Zeist

3702 AB Zeist

Omschrijving

Omgevingsfactoren
Zeist is gelegen in de bossen van de Utrechtse heuvelrug op de rand van het groene weidegebied langs de Kromme Rijn en staat onder meer bekend om het fraaie slot Zeist. De gemeente is oorspronkelijk één van de oudste nederzettingen in de provincie Utrecht. De gemeente is gunstig gelegen in het centrum van Nederland.

Object
Het object betreft de rechterhelft van de monumentale...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Omgevingsfactoren
Zeist is gelegen in de bossen van de Utrechtse heuvelrug op de rand van het groene weidegebied langs de Kromme Rijn en staat onder meer bekend om het fraaie slot Zeist. De gemeente is oorspronkelijk één van de oudste nederzettingen in de provincie Utrecht. De gemeente is gunstig gelegen in het centrum van Nederland.

Object
Het object betreft de rechterhelft van de monumentale geschakelde kantoorvilla en heeft een vloeroppervlak van circa 260 m² welke is verdeeld over de begane grond tot en met de 2e verdieping. Tevens is er een kelder aanwezig welke uitstekend kan worden gebruikt als archiefruimte. Ook beschikt het object over een voor- en achtertuin en een berging van circa 20 m².

Onder- dan wel overmaat
De bovenvermelde metrage is uitsluitend indicatief. Het object is niet conform NEN 2580 gemeten, derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrage. Een verschil met de daadwerkelijke grootte (onder- dan wel overmaat) geen invloed zal hebben op de koopsom.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Zeist
Sectie: M
Perceel: 3814
Grootte: 245 m²

Koopsom
€ 450.000 kosten koper

Zekerheidsinstelling
Waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom te storten bij of af te geven aan de notaris uiterlijk 10 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst.

Aanvaarding
In overleg.

Notaris
Keuze koper.

Onderzoeksplicht koper
Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van onderhoud.

Opleveringsniveau
Het object is onder andere voorzien van de navolgende huidige voorzieningen:

- huidige vloerbedekking;
- systeemplafonds met inbouw verlichtingsarmaturen;
- mechanische ventilatie met topkoeling;
- huidige alarminstallatie;
- toiletgroep op de begane grond en 1e verdieping;
- pantry begane grond en 1e verdieping;
- douche 2e verdieping;
- databekabeling en patchkast;
- rolluik achtergevel begane grond;
- voortuin en achtertuin met plaatsje.

Milieu
Er is bekend dat er zich op het perceel een ondergrondse tank bevindt voor het opslaan van (vloei-)stoffen.
Het opslaan van deze (vloei-)stoffen is beëindigd en de tank is geleegd en schoongemaakt volgens de geldende voorschriften. Een en ander blijkt uit een sanerings-certificaat d.d. 17 maart 1994 KIWA-certificaat A18772.

Voor meer informatie inzake milieu wordt verwezen naar de leveringsakte Hyp 4 dl 9050 nr 3 d.d. 3 juni 1996 artikel 7 en het door Chemielinco opgestelde milieurapport d.d. 4 april 1996 nr. 94403 & 96198. Rapport nr. 94403 is op te vragen bij ons kantoor.

Asbest
Er zijn voor zover koper bekend geen asbesthoudende materialen verwerkt in het object.

Gemeentelijke belastingen
OZB Eigenaar: € 534,07
Watersysteemheffing: € 76,01

Bereikbaarheid
Eigen vervoer
De ontsluiting met de diverse Rijkswegen (A12 / A28) is op enkele minuten rijden bereikbaar.

Openbaar vervoer
Een bushalte met directe verbindingen naar NS station Driebergen/Zeist, Utrecht centrum en De Uithof bevinden zich direct voor de deur.

Parkeren
Er is gratis parkeergelegenheid langs de openbare weg. In de woonwijk aan de voor- en achterzijde van de kantoorvilla kan eveneens onbetaald geparkeerd worden.

Bestemmingsplan
De formele bestemming luidt ‘Kantoor’. De voor "Kantoor" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. kantoren, en;
b. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' is detailhandel toegestaan;
c. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk' zijn maatschappelijke voorzieningen toegestaan;
d. het medegebruik voor een werkplaats, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - werkplaats';
e. een toonzaal, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - toonzaal';
f. daarbij behorende voorzieningen, waaronder begrepen groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen en tuinen.

Energielabel
Deze is niet aanwezig en niet verplicht omdat het een gemeentelijk monument betreft.

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en / of bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden en/of kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar na te melden akte van levering, Hyp4 dl 9050 nr. 3 Utrecht d.d. 3 juni 1996.

Levering
Koper aanvaardt het verkochte voetstoots ('as is where is'): in de feitelijke staat, waarin het zich thans bevindt met alle aan het verkochte verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten, een en ander behoudens voormelde garanties van verkoper.

Bijzonderheden
Alle onderhandelingen en/of overeenstemmingen geschieden onder voorbehoud van definitieve goedkeuring eigenaar.

Disclaimer
Deze informatie wordt u verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verhuurder. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan, kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding direct
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Utrechtseweg 103
Plaats Zeist
Land NL
Ligging in woonwijk
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 245 m²
Kantoor
Oppervlakte 260 m²
Oppervlakte in units vanaf 260 m²
Verdiepingen 3
Voorzieningen te openen ramensysteemplafondtoiletpantryverwarming
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed
Geheel vrijblijvend binnenkijken? Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.