Interieurs doordacht tot in detail

Het stempel van Mario Kortooms:
Interieurs doordacht tot in detail

De plannen van Interieurstudio Mario Kortooms vinden hun oorsprong in een optimale indeling en afstemming van de ruimtes, toegesneden op de wensen en behoeften van de bewoners. Daarbij zijn het behoud van het karakter van het huis en de balans tussen exterieur en interieur belangrijke voorwaarden.

Mario is een bevlogen ontwerper die het klappen van de zweep kent als het om het verbeteren van uw leefomgeving gaat.

Hij vormt het huis tot uw thuis. Hierbij gaat hij geen uitdaging uit de weg, is hij enthousiast en vindingrijk, maar voert hij bovenal een goede dialoog met u omdat uw wensen de basis vormen voor het plan.

Door een gedegen kennis van zowel bouwkunde als interieurbouw “leest” Mario als het ware een gebouw. Hij heeft snel een beeld van de mogelijkheden maar gaat niet voorbij aan de technische kaders. Daarbij maakt het niet uit of het om nieuwbouw gaat of om een pand dat al decennia bestaansrecht heeft. Elke huis en elke klant is inspiratie voor een nieuw en uniek plan.

De plannen worden professioneel zowel in 2D als 3D gepresenteerd, zodat u een duidelijk beeld krijgt. Het mooie plaatje wordt degelijk ondersteund door technisch tekenwerk. Vanuit het 3D plan kunnen bouwkundige tekeningen voor diverse disciplines worden gegenereerd.

Ontwerpen gaan altijd over mensen; hun unieke persoonlijkheid en karakter

Intererieurstudio Mario Kortooms
Hellingweg 30C
2583 WG Den Haag
06-20596275
mail@mariokortooms.com
www.mariokortooms.com