9353

Wonen in

Utrecht Zuid - Lunetten

Lunetten

Locatie en geschiedenis
Lunetten is een subwijk in Utrecht Zuid. Lunetten is een stedenbouwkundig experiment uit de jaren ’70, waarin de inspraak van de toekomstige bewoners leidraad was voor de ontwerpers. De naam van deze wijk verwijst naar de in het Beatrixpark aanwezige lunetten: halvemaanvormige verdedigingswerken die omgeven zijn met water. De aanwezigheid van de verdedigingswerken van de Hollandse Waterlinie rond het lunettengebied is lange tijd van grote invloed geweest op de inrichting van het gebied. Het plan Lunetten werd destijds gezien als laatste uitbreiding van de stad. Ze wilde aan de laatste uitbreiding extra aandacht schenken. Uniek voor die tijd was ook de invloed die studenten biologie, planologie en stedenbouw kregen via hun plannen voor een ‘leefbaar Lunetten’. De wijk moest een wijk worden voor alle lagen van de bevolking. Het doel was hoogwaardige goedkope woningen in een aantrekkelijke omgeving realiseren. Tussen 1976 en 1984 werd het project uitgevoerd. De bestaande slootstructuur werd zoveel mogelijk behouden en er was ruimte voor de aanleg van parken en bomenrijen.

Leefstijl
Lunetten is een kindvriendelijke, groene, sportieve en culturele wijk. Al het verkeer wordt over een rondweg geleid en het afslaande bestemmingsverkeer komt uit op doodlopende of op zichzelf teruglopende straten uit. Overal zijn er woonerven en grasveldjes met verschillende speeltoestellen. Lunetten wordt doorkruist door een tal van slootjes. De bossen van Amelisweerd liggen om de hoek en er zijn verschillende parken. Er zijn diverse culturele initiatieven en er zijn goede gezondheidsvoorzieningen. In de wijk is ruimte voor een verscheidenheid aan sportactiviteiten. In de wijk wonen veel jonge gezinnen. De politieke voorkeur is veelal links georiënteerd. In de wijk is een groot aantal basisscholen, middelbare scholen en kinderdagverblijven.

Type woningen
In Lunetten Zuid staan voornamelijk tussenwoningen en eengezinswoningen, in Lunetten Noord is een groot aanbod aantal portiek en galerijflats. De architectuur van de woningen in Lunetten is heel gevarieerd. Er zijn veel typen bebouwing, maar vrij sober en traditioneel uitgewerkt. Veel lichte bakstenen gevels met een weinig bijzondere detaillering maar wel opvallend kleurgebruik van de kozijnen, veel dakoppervlak en bijzondere hoeken.

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.