Ingrijpen in de buy-to-let sector is niet gewenst

Geschreven door Dynamis op 4 juni 2018

Met name huurders worden geraakt door maatregelen tegen particuliere beleggers

Eén op de tien verkochte woningen komt in handen van een belegger, deze kapitaalkrachtige groep concurreert sterk met de koopstarters. Het inzetten van (fiscale) maatregelen om particuliere beleggers te ontmoedigen de woningmarkt te betreden is echter ongewenst. Ervaringen uit het Verenigd Koninkrijk leren dat beleggers de kosten van dergelijke beleidsmaatregelen op de huurder afwentelen in de vorm van hogere huurlasten. Ook staat regulering marktwerking in de weg, wat op lange termijn een negatieve uitwerking heeft op het aanbod.

De huidige beeldvorming over beleggers is bovendien te eenzijdig. Doordat beleggers de gekochte woningen weer aanbieden in de vrije huursector, treedt in dit segment een verruiming van het beschikbare aanbod op. Met name in de grote steden is dit een positieve ontwikkeling omdat de tekorten in de huursector steeds verder oplopen.

De komende jaren zullen particuliere beleggers een forse stempel blijven drukken op de Nederlandse woningmarkt. Bij een aanhoudend laag renteniveau zullen buy-to-let investeringen blijven stijgen. De verwachting is dat beleggers in toenemende mate buiten de grote steden woningen gaan aankopen, veroorzaakt door een toenemend gebrek aan beschikbaar aanbod binnen de G4 en anticiperend op prijsstijgingen in de omliggende gebieden.

Dit blijkt uit de vandaag verschenen Marktscan Buy-to-let van Dynamis.

Dynamis
Neem contact op met Dynamis

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Dynamis: Een op de tien aangeboden woningen staat al langer dan drie jaar te koop

Dynamis: Een op de tien aangeboden woningen staat al langer dan drie jaar te koop

Structureel aanbod komt ook voor op populaire woonlocaties In Nederland hebben ruim 6.500...
Bekijk overzicht