Algemene voorwaarden

Op al onze opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing welke zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Wij maken onderscheid tussen de Algemene Voorwaarden NVM voor Professionele Opdrachtgevers en de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM. Beide algemene voorwaarden kunt u door ondestaande links benaderen.

Algemene Voorwaarden NVM Professionele Opdrachtgevers - Versie februari 2011

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM - Versie 2018