Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Bij Molenbeek Makelaars draait het om klanttevredenheid. Indien u niet tevreden bent over de door onze verrichte werkzaamheden willen wij allereerst graag in overleg met u tot een passende oplossing komen. Daarnaast is een klachtenprocedure van Molenbeek Makelaars vastgelegd. Onze klachtenprocedure kent twee stappen.

Stap 1 klachtenprocedure intern
Deze stap geeft Molenbeek Makelaars de mogelijkheid om uw klacht in behandeling te nemen. Molenbeek Makelaars probeert de klacht naar uw tevredenheid op te lossen. Als u met ons gesproken heeft over uw klacht, vragen wij u de informatie over de klacht op papier te zetten. We vragen u dit te doen om een goed beeld te krijgen van uw klacht. De schriftelijke klacht kunt u sturen aan:

Molenbeek Makelaars
T.a.v. Klachtafhandeling
Emmalaan 39
3581 HP UTRECHT
Tel: 030 256 88 11
e-mail: utrecht@molenbeek.nl

We nemen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling. Binnen zeven dagen ontvangt u van ons bericht dat wij uw klacht ontvangen hebben. Binnen 28 dagen ontvangt u van ons een reactie op uw klacht. Indien het voor ons niet mogelijk is binnen 28 dagen een reactie op uw klacht te geven, ontvangt u binnen deze termijn een bericht waarin wij motiveren waarom wij nog geen reactie kunnen geven en een prognose binnen welke termijn wij dit wel kunnen. Uiteraard streven wij er naar om zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen de genoemde termijn tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Als u niet tevreden bent met de door ons aangedragen oplossing, dan kunt u kiezen voor stap 2.

Stap 2 klachtenprocedure extern
Molenbeek Makelaars maakt onderdeel uit van Dynamis. Indien u niet tevreden bent met de door ons aangedragen oplossing kunt u een klacht indienen bij Dynamis.

Dynamis BV
T.a.v. Klachtenafdeling
Orteliuslaan 1000
3528 BD Utrecht
Tel: 030 307 8900
E-mail: dynamis@dynamis.nl

U kunt ook kiezen voor een second opinion door een onafhankelijke partij. In Nederland is dit:

Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA)
Postbus 19290
3501 DG Utrecht
Tel: 030-2343222
Fax: 030-2300125
Website: www.raadvanarbitrage.nl

Omdat Molenbeek Makelaars tevens ‘Regulated bij RICS’ voert, kunt u vragen over onze klachtenprocedure stellen aan:
RICS Europe
Rue Ducale 67
B-1000 Brussel
België
Tel: 0032-2-7331019
Fax: 0032-2-7429748
E-mail: ricseurope@rics.org
Website: www.rics.org

Tuchtrecht NRVT

De taxateur die zich inschrijft in het register van het NRVT is onderworpen aan de statuten en de reglementen van het NRVT en derhalve ook aan tuchtrechtspraak. Dat betekent dat hij voor zijn handelen of nalaten in strijd met de Algemene gedrags- en beroepsregels en/of andere reglementen van het NVRT, individueel ter verantwoording kan worden geroepen voor het centraal ingericht en onafhankelijk opererend tuchtcollege van de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT (STNRVT). De STNRVT is onafhankelijk van het NRVT, kent een eigen bestuur, statuten en reglementen.

Klachten kunnen worden ingediend door belanghebbenden, opdrachtgevers of door het NRVT. Klachten worden ingediend bij het klachtenbureau van de STNRVT. De klacht wordt vervolgens behandeld door een onafhankelijk tuchtcollege.

U kunt een klacht indienen bij het klachtenbureau STNRVT via: info@nrvttucht.nl

Postadres:
Stichting Tuchtrechtspraak NRVT
Postbus 4136
3006 AC ROTTERDAM

Klachtenprocedure NVM

NVM hanteert het standpunt dat een makelaar in eerste instantie de gelegenheid behoort te krijgen om klachten over hem of zijn kantoor zelf op te lossen. Bij het behandelen van klachten is Molenbeek Makelaars daarmee uw eerste aanspreekpunt. Mocht u echter van mening zijn dat uw klacht niet afdoende is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot NVM, die een eigen klachtenprocedure kent.