Wat is nou een taxatie en waarom?

Geschreven door Arjen van Emmerik RT op 16 juni 2020

Taxeren is het inschatten van de waarde van onroerende zaken door een onafhankelijk, erkend en ter zake kundig persoon

Waarom?

Er zijn verschillende redenen om de marktwaarde van een object te laten vaststellen. Kopers en verkopers weten vaak heel goed wat ze willen betalen of ontvangen voor een object. Dat is alleen niet altijd de martkwaarde van het object. Een taxatie kan voor verschillende doeleinden nodig zijn; de financiering van een object, een aan- en/ of verkoopbeslissing, een renteherziening met eventuele rentekorting, voor fiscale doeleinden of interne doeleinden (bijv. jaarrekeningen).

Wat staat er in een taxatierapport?

Een taxatierapport is een uitgebreid rapport, waarin alle aspecten van het object, inclusief vergelijkbare objecten, worden toegelicht. Op basis van de genoemde factoren en de marktsituatie wordt de marktwaarde vastgesteld. Er zijn tijdens een taxatie verschillende factoren van belang. Wij letten op de staat van onderhoud, het oppervlak, de functionaliteit, het gebruik van het object, de kwaliteit van het object, de mate van isolatie en energiezuinigheid, de publiek- en privaatrechtelijke aspecten, de ligging van het object, de mogelijkheden,- en de bestemming en milieu-informatie.

Waarom Molenbeek Makelaars?

Onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Dit zijn voor ons de key-words voor een juiste taxatie. Onafhankelijkheid is één van de kwaliteiten die een taxateur beslist moet bezitten. Daarnaast is het zonder meer een must om het object eigen te kunnen maken en gespecialiseerd te zijn in rekenen en vergelijken. Al onze taxateurs zijn gecertificeerd, dit is een vereiste en een belangrijk keurmerk. Om in aanmerking te komen voor een certificaat van vakbekwaamheid en zodoende opgenomen te worden in één van de registers, dient men aantoonbaar vakbekwaam te zijn. Dit wordt getoetst middels examens, ook wordt er gekeken naar het verleden, het beroep, de eerbaarheid en natuurlijk dient men zich te houden aan de gedragscode van het register en/of de branchevereniging.

Onze taxateurs werken volgens de richtlijnen van het NRVT en wij zijn aangesloten bij het NWWI. Deze gevalideerde rapporten worden door de meeste geldverstrekkers gevraagd en geaccepteerd. Daarnaast zijn wij aangesloten bij FluX/TMI, waar taxaties van commercieel vastgoed worden verwerkt binnen het Taxatie Management Systeem en voldoen aan de Taxatierichtlijn Cimmercieel Vastgoed van TMI.

Wat is nou een taxatie en waarom?
Arjen van Emmerik RT
Neem contact op met Arjen

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Juist in de gekte betrokken en integer!

Juist in de gekte betrokken en integer!

Bijna dagelijks komen er in de pers weer berichten voorbij over de woningmarkt die opnieuw oververhit lijkt te raken. In deze markt, waarin bijna elke beslissing snel genomen moet worden, blijft...
Is de Rol van de Makelaar Onvervangbaar in het AI-tijdperk?

Is de Rol van de Makelaar Onvervangbaar in het AI-tijdperk?

In een wereld waarin technologie en kunstmatige intelligentie (AI) steeds meer terrein winnen, blijft de rol van de makelaar onvervangbaar. Stel je voor: een jong stel dat op zoek is naar hun...
Bekijk overzicht