Waarom wij persoonlijke gegevens van jou vragen?

Geschreven door Amanda Lammers op 19 februari 2020

Als je ons inschakelt voor de (ver)koop van onroerend goed, sluit je een opdracht tot dienstverlening met ons kantoor. Niet alleen worden je gegevens dan op deze opdracht genoteerd, ook zullen wij vragen of wij je identiteitsbewijs mogen kopiëren. Deze vraag kan ook gesteld worden als je de koper bent. Maar mogen wij dit vragen?

Een makelaar die je bijstaat bij de koop of verkoop mag dit vragen. Niet iedereen mag een kopie van een identiteitsbewijs maken, omdat het gevoelig is voor identiteitsfraude. De makelaar is wettelijk verplicht om onderzoek te doen naar de identiteit van partijen. Dit is geregeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

In de Wwft staat dat een makelaar geen diensten mag verlenen aan anonieme klanten. Daarom moet de makelaar zijn klant voor het sluiten van de opdracht identificeren en de identiteit verifiëren aan de hand van het originele identiteitsbewijs. Dit mag door een kopie te maken van het identiteitsbewijs, of door de relevante gegevens over te nemen. Deze gegevens moeten vijf jaar bewaard worden. Let op! Bij het maken van een kopie dient de makelaar de pasfoto en het BSN-nummer onzichtbaar te maken.

Welke gegevens moet de makelaar vastleggen?

De makelaar mag op basis van de Wwft een kopie (waarbij de pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar is gemaakt) van het identiteitsbewijs maken. Is de wederpartij een bedrijf (geen persoon), dan kan de makelaar meer/andere gegevens vragen.

In de Wwft staat dat de makelaar het volgende moet vastleggen van zijn klant of diens vertegenwoordiger:

  1. Geslachtsnaam;
  2. Voornamen;
  3. Geboortedatum;
  4. Adres en woonplaats/plaats van vestiging;
  5. Aard, nummer, datum en plaats van uitgifte van het document waarmee de identiteit geverifieerd is.

De pasfoto en het BSN-nummer vallen hier dus niet onder.

Niet de klant, wel identificeren?

Sinds 2014 moet de makelaar niet alleen onderzoek doen naar zijn eigen klant, maar ook naar de wederpartij. Dit is een verplichting op basis van de Wwft. Dit cliëntonderzoek moet plaatsvinden bij het tot stand brengen van de koopovereenkomst. Dat betekent dat de identiteit van de wederpartij bij het tekenen van de overeenkomst moet zijn geverifieerd.

Op basis van de Wwft mogen er afspraken gemaakt worden over het uitbesteden van het cliëntonderzoek. Je kunt bijvoorbeeld met de verkoopmakelaar afspreken dat hij jouw gegevens doorstuurt naar de aankoopmakelaar. Zo kunnen de makelaars aan hun wettelijke verplichting voldoen en hoef jij niet altijd apart naar het andere makelaarskantoor te gaan.

bron: NVM

Waarom wij persoonlijke gegevens van jou vragen?
Amanda Lammers
Neem contact op met Amanda

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Huurders en verhuurders let op: de wet betaalbare huur komt eraan!

Huurders en verhuurders let op: de wet betaalbare huur komt eraan!

Op 25 april 2024 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Wet betaalbare huur aangenomen. De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel binnenkort. Het voornemen is dat de Wet...
Veranderende huurvoorwaarden kantoren: Flexibiliteit als norm

Veranderende huurvoorwaarden kantoren: Flexibiliteit als norm

De kantorenmarkt wordt gekenmerkt door continue verandering en innovatie en een opvallende ontwikkeling van de afgelopen jaren is de verschuiving naar flexibelere huurvoorwaarden. Deze evolutie...
Bekijk overzicht