Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Verkocht onder voorbehoud 3522 AR, Utrecht

Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht

prijs op aanvraag

Omschrijving

Introductie Namens de Parochie St. Martinus is Molenbeek Makelaars gevraagd om de verkoop bij inschrijving van de St. Gertrudiskerk, gelegen aan de Amaliadwarsstraat 2A-2B te Utrecht te begeleiden. Voor dit object is een digitale dataroom ingericht. Voor toegang...

Lees meer

Kenmerken

Perceel 5107 m²
Meer kenmerken

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Vraagprijs prijs op aanvraag
Servicekosten BTW belast Nee
Status Verkocht onder voorbehoud
Bouw
Hoofdfunctie maatschappelijk vastgoed
Bouwjaar 1924
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Amaliadwarsstraat 2 A-B
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Land Nederland
Ligging
  • In woonwijk
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 5107 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Introductie
Namens de Parochie St. Martinus is Molenbeek Makelaars gevraagd om de verkoop bij inschrijving van de St. Gertrudiskerk, gelegen aan de Amaliadwarsstraat 2A-2B te Utrecht te begeleiden. Voor dit object is een digitale dataroom ingericht. Voor toegang kunt u mailen naar putz@molenbeek.nl. Aan de hand van deze verkoopinformatie nodigen wij u uit om een bieding uit te brengen.

Object
Tijdens de kerstnacht van 1924 werd net voltooide St. Gertrudiskerk, gelegen aan de Amaliadwarsstraat 2A-B te Utrecht, ingewijd. De kerk en pastorie vormen samen één geheel en zijn vormgegeven in de laat-negotische bouwstijl volgens het ontwerp van architect Wolter te Riele. De kerkzaal is voorzien van een rijke decoratie, waarvan het meeste is aangebracht na de Tweede Wereldoorlog. De laatste aanpassingen zijn gedaan in 1999. Het kerkgebouw valt op door haar 42.5 meter hoge kerktoren, het brede middenschip en de grote pastorie. De pastorie bestaat uit drie bouwlagen en geeft toegang tot de grote en groene pastorietuin. Door de hoge plafonds en vele raampartijen heeft de pastorie een ruimtelijke uitstraling. Naast de tuin beschikt het gebouw over een zeer royale buitenruimte. Gezien het metrage, centrale ligging en riante buitenruimte leent het object zich uitstekend voor herbestemming.

Oppervlakte
Het voltallige gebouw heeft een metrage van 2.311,30 m² BVO. Het gebouw is als volgt ingedeeld:

Pastorie
Kelder: 50,70 m² BVO
Begane grond: 302,10 m² BVO
Eerste verdieping: 202,30 m² BVO
Tweede verdieping: 219,30 m² BVO
Derde verdieping: 110,80 m² BVO
Totaal: 834,50 m² BVO

Kerkgebouw
Kelder: 57,60 m² BVO
Begane grond: 1.253,30 m² BVO
Orgel zolder: 79,50 m² BVO
Zolder: 46,60 m² BVO
Kerktoren: 39,80 m2 BVO
Totaal: 1.476,80 m² BVO

Het gebouw is conform de NEN-2580 meetinstructie ingemeten. Het meetrapport met plattegrondtekeningen treft u in de dataroom.

Bestemming
De bestemming van het gebouw is 'Maatschappelijk', dit houdt in dat het navolgende gebruik mogelijk is:

- maatschappelijke voorzieningen (voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, cultuur, religie, sport, onderwijs,
openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren, met uitzondering van
bioscopen en theaters.);
- met daaraan ondergeschikte detailhandel en horeca.

Het volledige bestemmingsplan en de verklaring bestemming en gebruik kunt u terugvinden in de dataroom.

Roerende zaken
Verkoper zal uiterlijk op de datum van levering van het verkochte mededelen welke roerende zaken achterblijven.

Omgeving
De St. Gertrudiskerk is gelegen in de Utrechtse Rieverenwijk. Deze wijk ligt ten zuiden van het stadscentrum van Utrecht en kenmerkt zich door de afwisselende bouwstijl van arbeiderswoningen tot statige huizen waarvan de geschiedenis teruggaat tot aan de 19e eeuw. Op loopafstand bevinden zich diverse winkels en horecaformules. Ook ligt de Amaliadwarsstraat nabij station, bus en tram.

Bereikbaarheid
Per auto
Vanaf de Amaliadwarsstraat kunnen diverse rijkswegen eenvoudig worden bereikt.

Openbaar vervoer
Op een kleine afstand is het NS station Vaartsche Rijn gelegen. Vanaf hier vertrekken treinen in diverse richtingen. Ook stoppen er diverse bussen op loopafstand van het object.

Parkeren
Het complex beschikt over diverse parkeerplaatsen welke op eigen terrein zijn gelegen.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Catharijne
Sectie: D
Nummer: 9735
Grootte: 5.094 m²

Gemeente: Catharijne
Sectie: D
Nummer: 8286
Grootte: 13 m²

Eigenaarslasten
De zakelijke lasten kunt u terugvinden in de digitale dataroom.

Verkoop bij inschrijving
Het object wordt door middel van een inschrijving verkocht.

Zie voor aanvullende informatie over de inschrijvingsprocedure en voorwaarden de dataroom.

Kijkdagen
Wij nodigen u graag uit voor een bezichtiging van het object. U kunt een afspraak maken voor een bezichtiging op de navolgende dagen:

- woensdag 15 december 2021 tussen 15:00 en 17:30 uur;
- dinsdag 4 januari 2022 tussen 09:30 en 12:00 uur;
- vrijdag 14 januari 2022 tussen 12:00 en 15:00 uur;
- maandag 24 januari 2022 tussen 12:00 en 15:00 uur.

Inschrijvingstermijn
De inschrijving sluit op 15 februari 2022 om 11:00 uur. Uitsluitend schriftelijke biedingen en uitsluitend ingediend bij Hermans Schuttevaer Notarissen, Jutfaseweg 1, 3522 HA Utrecht kunnen in behandeling worden genomen. Biedingen die na deze datum worden ingediend of niet aan de voorwaarden voldoen worden niet in behandeling genomen.

Voorwaarden bieding
De inschrijvingsvoorwaarden zijn opgesteld door Hermans en Schuttevaer Notarissen en zijn terug te vinden in de dataroom.

In geval van koop door een kerkgenootschap dient dit een bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) aangesloten kerkgenootschap te zijn. Een Bieder dient er rekening mee te houden dat een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG voor particulieren en VOGrp voor rechtspersonen) op korte termijn na de inventarisatie door Verkoper kan worden opgevraagd en vervolgens onverwijld aan hem dient te worden verstrekt.

Verkoop is voorts onder het voorbehoud van goedkeuring door het Aartsbisdom Utrecht. Na de verkregen toestemming dient rekening gehouden te worden met een in tijdsduur nog onbekende periode, waarin de kerk volgens de richtlijnen van het rooms-katholiek Kerkrecht, het zogenaamde Canoniek Recht 1983 (CIC/1983), kan worden onttrokken aan de Goddelijke Eredienst. De exacte periode is afhankelijk van eventuele bezwaren van belanghebbenden tegen dit voornemen.

Bodem
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de milieukundige toestand van het verkochte waarvan een rapportage is opgenomen in de dataroom. Verontreinigingsrisico van de bijbehorende grond en grondwater komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de grond, schadevergoeding of verrekening. In de dataroom is een historisch bodemrapport opgenomen, Hofstede cs Milieuadviseurs (1-3-2021).

Asbest
Er is een asbestrapportage opgesteld door Hofstede cs Milieuadviseurs (1-3-2021). Deze kunt u terugvinden in de digitale dataroom.

Energielabel
Het betreft een Gemeentelijk Monument, een energielabel is niet van toepassing.

Oplevering
Het object wordt expliciet in huidige staat, vrij van huur en gebruik behoudens de huurovereenkomst met Vodafone voor de zend ontvangstinstallatie, ‘as is where is’ verkocht en geleverd, zoals partijen genoegzaam bekend, zodat ze daar geen nadere omschrijving van verlangen. Zie voor nadere specificatie de koopovereenkomst en voorwaarden in de dataroom.

Tevens is er een opstalrecht gevestigd van Stedin ten behoeve van een transformatorhuisje op het perceel gemeente Catharijne, sectie D, nummer 8286, ter grootte van 13 m².

Erfdienstbaarheden, bijzondere lasten e.d.
Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle dienende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste en voorgaande akte(-n) van levering en/of van vestiging van het recht van erfpacht en/of opstal en/of afzonderlijke akte(-n). Tevens aanvaardt de koper ter alle bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden.

Onderzoekplicht koper
Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring of andere onderzoeken te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van het onderhoud.
Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Zekerheidsstelling
Een waarborgsom, ter grootte van 10% van de koopsom te storten op rekening van of af te geven als bankgarantie bij de notaris uiterlijk 5 werkdagen na het besluit tot gunning aan koper is medegedeeld.

Dataroom en documenten
Ten behoeve van het due diligence van het object kunt u inloggegevens van de digitale dataroom opvragen via e-mail putz@molenbeek.nl. In de dataroom kunt u alle beschikbare informatie van het object vinden.

Projectnotaris
Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.
de heer mr. M.H.L. Langeveld
Jutfaseweg 1 3522 HA Utrecht
085 - 08 10 853
notarissen@herschut.nl

Bijzonderheden
Alle onderhandelingen en/of overeenstemmingen geschieden onder voorbehoud van definitieve goedkeuring eigenaar.

Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan, kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle media

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht
Amaliadwarsstraat 2 A-B, 3522 AR, Utrecht

Bedrijfstakken in Utrecht (gemeente)

Documenten

Document Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie