Draaiweg 44 , 3515 EM, Utrecht

  € 895.000 k.k.
  Vragen over dit pand?
  Maak een afspraak via onze online tool.

  Omschrijving

  Introductie Namens de eigenaar begeleiden wij de verkoop van de monumentale Sint-Joseph kerk, gelegen aan de Draaiweg 44 in Utrecht. Aan de hand van deze informatie nodigen wij u uit voor een bezichtiging. Object De Sint-Joseph is in 1901 gebouwd nadat de groei van...

  Toon meer

  Kenmerken

  Bedrijfstakken in

  Downloads

  Introductie
  Namens de eigenaar begeleiden wij de verkoop van de monumentale Sint-Joseph kerk, gelegen aan de Draaiweg 44 in Utrecht. Aan de hand van deze informatie nodigen wij u uit voor een bezichtiging.

  Object
  De Sint-Joseph is in 1901 gebouwd nadat de groei van de Vogelenbuurt en Lauwerecht de vraag naar een plek voor religieuze samenkomsten vergrootte. De kerk werd gebouwd aan de randen van de toenmalige bebouwing van de stad nabij het Zwarte Water. In de begindagen was de kenmerkende kruiskerk tot in de verre omtrek te zien en trok de kerk mensen aan van ver buiten de Utrechtse stadsgrenzen. De Sint Joseph, gewijd aan Jozef van Nazareth is ontworpen door Gerardus Adrianus Ebbers, een leerling van de Duitse architect Alfred Tepe. Tepe was lid van de het Bernulphusgilde, een gilde waarbij de neogotische, of Utrechtse School centraal stond. Het interieur van deze neogotische kerk is ontworpen door door Otto Mengelberg en zijn zoon. Mengelberg was gespecialiseerd in gebrandschilderd glas en werkte onder andere aan de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

  Het interieur van de Sint-Joseph is in de loop van de twintigste eeuw aangepast. Zo werd in 1905 het eerste gebrandschilderde raam geplaatst waarop het kerstverhaal te zien is. In de verdere jaren werden meerdere ramen geplaatst waarop diverse verhalen worden getoond. Op ieder glas is de heilige Sint Jozef afgebeeld. Tijdens de restauratie in 1997 is het raam boven de ingang vervangen voor de huidige door Jack Valk ontworpen compositie. In 1913 werd het uit zandsteen gemaakte hoofdaltaar geplaatst. Het orgel is in eerste instantie gebouwd voor de Johannskirche in Barmen in 1792, door de Duitse orgelbouwer Friedrich Bernard Meyer waarna het orgel in 1920 gekocht werd door de Utrechtse parochie. Het orgel heeft sinds 2003 een rijks monumentale status. en is in 2008 volledig gerestaureerd door de Utrechtse firma gebr. Van Vulpen waarna het orgel in zijn volle glorie is teruggebracht. Het interieur van de St. Joseph kenmerkt zich door de vele versieringen en markante beelden. Zo beschikt de kerk over een bijzonder uitgevoerde lambrisering, kerkbanken en zijaltaren die vervaardigd zijn door de Utrechtse kunstenaar Uiterwaal en zijn aangebracht ter viering van het vijftigjarig bestaan van de kerk. Ook de veertien kruiswegstaties, daterende uit 1916 zijn zeer beeldvormend en bijzonder te noemen.

  De kerkbanken zijn inmiddels niet meer aanwezig.

  Oppervlakte
  Het object heeft een vloeroppervlakte van 1.201 m² BVO. Het volledige NEN2580 meetrapport kunt u terugvinden in de digitale dataroom.

  Begane grond: 1.059 m² BVO
  1e verdieping: 142 m² BVO

  Kadastrale gegevens
  Gemeente: Lauwerecht
  Sectie C
  Nummer 8208
  Grootte: 1.435 m²

  Gemeente: Lauwerecht
  Sectie: C
  Nummer: 8556
  Grootte: 214 m²

  Koopsom
  De koopsom van het gebouw bedraagt € 895.000,- kosten koper. Over de levering is geen omzetbelasting van toepassing.

  Omgeving
  De Draaiweg is gelegen in de Utrechtse Staatsliedenbuurt welke grenst aan de populaire buurt Tuinwijk en de Vogelenbuurt. De Tuinwijk is ontstaan na 1900 en is grotendeels gebouwd in de stijl van de Amsterdamse school. De Staatsliedenbuurt is in de jaren 50 gebouwd om de stedelijke druk op de Tuinwijk te verlichten en is vandaag de dag een geliefde omgeving om te wonen. Vanaf de Draaiweg liggen diverse winkels en gezellige horeca op loopafstand.

  Bereikbaarheid
  Per auto
  De Draaiweg is gelegen nabij diverse uitvalswegen. Vanaf hier zijn de rijkswegen A2, A12, A27 en A28 goed bereikbaar.

  Per openbaar vervoer
  Nabij de Draaiweg stoppen bussen in de richting van Utrecht-CS en Overvecht.

  Parkeren
  In de omgeving is voldoende betaalde parkeergelegenheid beschikbaar.

  Levering
  In overleg.

  Bieding
  Het verkoopproces is erop gericht om een concrete bieding te ontvangen op basis waarvan verkoper tot een levering van het object kan komen.
  De volgende informatie dient in ieder geval opgenomen te worden in uw bieding:
  •Een korte omschrijving van de kandidaat-koper(s) inclusief adres gegevens en UBO (ultimate benificialowner(s));
  •De koopsom k.k. gespecificeerd;
  •Eventuele voorbehouden en voorwaarden.

  Eigenaarslasten
  De zakelijke lasten kunt u terugvinden in de digitale dataroom.

  Bezichtigen.
  Wij nodigen u uit om het object op afspraak te bezichtigen.

  Bodem
  Koper aanvaardt uitdrukkelijk de milieukundige toestand van het verkochte. Verontreinigingsrisico van de bijbehorende grond en grondwater komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de grond, schadevergoeding of verrekening. In de dataroom is een historisch bodemrapport opgenomen, Hofstede cs Milieuadviseurs (12-07-2017).

  Asbest
  Er is een asbestrapportage opgesteld door Hofstede cs Milieuadviseurs (26-07-2017).

  Energielabel
  Het gebouw betreft een monument, een energielabel is daarom niet van toepassing.

  Oplevering
  Het object wordt expliciet ‘as is where is’ verkocht en geleverd in de huidige verhuurde staat. De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte aan de kopende partij zal geschieden in de staat, waarin het zich bij het tot stand komen van de koopovereenkomst bevindt. Ter zake de koopovereenkomst geldt het algemene uitgangspunt "as is, where is", waaronder onder meer begrepen de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke staat van het verkochte in de ruimste zin van het woord, in verband waarmee de (huidige) toestand van het verkochte in alle opzichten door de kopende partij wordt aanvaard.

  Niet eigen gebruik
  Koper is geattendeerd op het feit dat verkoper het verkochte niet zelf heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte, waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee rekening is gehouden.

  Erfdienstbaarheden, bijzondere lasten e.d.
  Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle dienende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste en voorgaande akte(n) van levering en/of van vestiging van het recht van erfpacht en/of opstal en/of afzonderlijke akte(n). Tevens aanvaardt de koper alle bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden.

  Onderzoekplicht koper
  Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring of andere onderzoeken te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van het onderhoud. Koper dient zichzelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken op eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

  Bestemming
  De bestemming van het object betreft 'maatschappelijk', dit houdt in dat het navolgende gebruik is toegestaan:
  - Activiteiten die passen bij het doel zijn toegestaan, zoals het gebruiken van ruimtes voor scholen, medische en paramedische diensten, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf, buurtactiviteiten, het aanleggen en gebruiken van tuinen en erven, verkeers-, parkeer-, groen- en speelvoorzieningen.

  Zekerheidsstelling
  Een waarborgsom, ter grootte van 10% van de koopsom te storten op rekening van of af te geven als bankgarantie bij de notaris uiterlijk 5 werkdagen na het besluit tot gunning aan koper is medegedeeld.

  Projectnotaris
  Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.
  de heer mr. M.H.L. Langeveld
  Jutfaseweg 1 3522 HA Utrecht
  085 - 08 10 853

  Dataroom en documenten
  Ten behoeve van het due diligence van het object kunt u inloggegevens van de digitale dataroom opvragen via e-mail putz@molenbeek.nl. In de dataroom kunt u alle beschikbare informatie van het object vinden.

  Pastorie
  Ons kantoor heeft tevens opdracht voor verkoop van de naastgelegen pastorie gelegen aan de Draaiweg 42. Er is dus een unieke mogelijkheid om de oorspronkelijke opzet en setting (kerk en pastorie) in ere te herstellen. De pastorie is gelegen op een perceel van circa 1.300 m² en heeft een bruto woonoppervlakte van circa 587 m² BVO. Meer informatie is op verzoek beschikbaar.

  Bijzonderheden
  Alle onderhandelingen en/of overeenstemmingen geschieden onder voorbehoud van definitieve goedkeuring eigenaar.
  Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan, kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

  Toon meer

  Algemeen

  Vraagprijs € 895.000 k.k.
  Servicekosten BTW belast Ja
  Status Beschikbaar

  Bouw

  Hoofdfunctie maatschappelijk vastgoed
  Nevenfuncties
  • Kantoorruimte
  • Belegging
  Bouwjaar 1901
  Bouwvorm Bestaande bouw

  Locatie

  Adres Draaiweg 44
  Plaats Utrecht
  Provincie Utrecht
  Land Nederland
  Ligging
  • In woonwijk

  >Kantoor

  Oppervlakte 1201 m²
  Oppervlakte in units vanaf 1201 m²

  Belegging

  Soort belegging maatschappelijkvastgoed
  Aantal huurders 1

  Onderhoud

  Onderhoud binnen Redelijk tot goed
  Onderhoud buiten Redelijk tot goed

  Bedrijfstakken in

  Ontdek het maatschappelijk vastgoed

  Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
  Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
  Vragen over dit pand?
  Maak een afspraak via onze online tool.

  Deze website maakt gebruik van cookies

  Voor welke cookies geef je akkoord?

  Meer informatie