Hofspoor 1 , 3994 VZ, Houten

  • A
€ 6.350.000 k.k.
Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Omschrijving

Introductie Namens onze opdrachtgever Rabobank is Molenbeek Makelaars gevraagd het verkoopproces te begeleiden voor de verkoop van Hofspoor 1 - 9 te Houten. Voor het object is een digitale dataroom ingericht. Aan de hand van deze verkoopinformatie nodigen wij u uit...

Toon meer

Kenmerken

Oppervlakte 8060 m²

Introductie
Namens onze opdrachtgever Rabobank is Molenbeek Makelaars gevraagd het verkoopproces te begeleiden voor de verkoop van Hofspoor 1 - 9 te Houten. Voor het object is een digitale dataroom ingericht. Aan de hand van deze verkoopinformatie nodigen wij u uit een bieding uit brengen.

Omgevingsfactoren
Op een centrale en uitstekend bereikbare plek in Houten bieden wij dit solitaire kantoorgebouw aan voor de verkoop. Het markante gebouw is gelegen op een zichtlocatie nabij winkelcentrum Het Rond, NS station Houten en Houten Castellum. De omliggende bebouwing bestaat voornamelijk uit soortgelijke objecten. In dit gebied zijn (middel-) grote ondernemingen in de ICT, zakelijke en financiële dienstverlening en de non-profit sector gevestigd.

Object
Het betreft een solitair kantoorgebouw (2004) staande en gelegen aan Hofspoor 1- 9 te Houten met een totale oppervlakte van circa 8.060 m² BVO kantoorruimte (NEN-2580:2007) verdeeld over kelder tot en met 4e verdieping. Het kantoorgebouw beschikt over een parkeerkelder met 47 parkeerplaatsen alsmede 50 parkeerplaatsen op het voorgelegen parkeerterrein, inpandige fietsenstalling en overige voorzieningen.

Verdeling oppervlakte

Kelder circa 1.771 m² BVO
Begane grond circa 1.607 m² BVO
Eerste verdieping circa 1.546 m² BVO
Tweede verdieping circa 1.460 m² BVO
Derde verdieping circa 1.315 m² BVO
Vierde verdieping circa 361 m² BVO
TOTAAL: circa 8.060 m² BVO

Het meetrapport is beschikbaar in de digitale dataroom.

Huursituatie
Er zijn 2 zelfstandige units met eigen entree ter grootte van in totaal circa 1.097 m² verhuurd aan 2 kantoorgebruikers. De huidige jaarhuur bedraagt € 172.781, - te vermeerderen met BTW.

De huurovereenkomsten en overige relevante gegevens treft u in de digitale dataroom.

Koopsom
De koopsom van het object bedraagt € 6.350.000,- kosten koper. Over de koopsom is geen omzetbelasting van toepassing.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Houten
Sectie: A
Nummer: 11086
Grootte: 4.231 m²

Bestemming
Conform de geldende beheersverordening is het navolgende gebruik toegestaan:

- (zakelijke-) dienstverlening binnen de functie kantoor

Oplevering
In overleg.

Verkoopproces
Het verkoopproces is erop gericht om een concrete bieding te ontvangen op basis waarvan verkoper tot een levering van het object kan komen. De volgende informatie dient in ieder geval opgenomen te worden in uw bieding:

•Een korte omschrijving van de kandidaat-koper(s) en kopende identiteit inclusief adresgegevens, recent KvK-uittreksel en UBO (Ultimate Beneficial Owner(-s));
•De koopsom kosten koper (k.k.) gespecificeerd;
•Eventuele voorbehouden en voorwaarden.

Bereikbaarheid
Eigen vervoer
De bereikbaarheid met de auto is goed. Via de rijksweg A27 en de rondweg Houten is het kantoorgebouw in enkele minuten te bereiken.

Openbaar vervoer
Verder is de bereikbaarheid per openbaar vervoer zeer goed. Op korte afstand liggen zowel NS Station Houten en NS Station Houten Castellum. Tevens is er een bushalte op loopafstand van het gebouw aanwezig.

Parkeren
Er zijn 47 parkeerplaatsen in de parkeergarage en 50 parkeerplaatsen op het voorgelegen parkeerterrein beschikbaar.

Energielabel
Het gebouw heeft een energielabel A, geldig tot en met 03-10-2029.

Levering
Het object wordt expliciet ‘as is where is’ verkocht en geleverd in de huidige deels verhuurde staat. De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte aan de kopende partij zal geschieden in de staat, waarin het zich bij het tot stand komen van de koopovereenkomst bevindt. Ter zake de koopovereenkomst geldt het algemene uitgangspunt "as is, where is", waaronder onder meer begrepen de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke staat van het verkochte in de ruimste zin van het woord en in verband waarmee de (huidige) toestand van het verkochte in alle opzichten door de kopende partij wordt aanvaard met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten, doch vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De koper dient kennis te nemen van de inhoud van de laatste akte van levering.

Erfdienstbaarheden, bijzondere lasten e.d.
Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle dienende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste en voorgaande akte(n) van levering en/of van vestiging van het recht van erfpacht en/of opstal en/of afzonderlijke akte(n). Tevens aanvaardt de koper alle bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden.

Onderzoekplicht koper
Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring of andere onderzoeken te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van het onderhoud. Koper dient zichzelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken op eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Bodem
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de milieukundige toestand van het verkochte. Verontreinigingsrisico van de bijbehorende grond en grondwater komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de grond, schadevergoeding of verrekening.

Notaris
Ter keuze koper.

Koopovereenkomst
Conform modelovereenkomst Rabobank. Een voorbeeld is opgenomen in de digitale dataroom.

Zekerheidstelling
Een waarborgsom, ter grootte van 10% van de koopsom te storten op rekening van of af te geven als bankgarantie bij de notaris uiterlijk 5 werkdagen na het besluit tot gunning aan koper is medegedeeld.

Dataroom en documenten
Ten behoeve van de due diligence van het object kunt u inloggegevens van de digitale dataroom opvragen via e-mail beens @ molenbeek.nl. In de dataroom kunt u alle beschikbare informatie van het object vinden.

Gunning
Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht om het object te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze. Een overeenkomst komt stand indien overeen stemming is bereikt over zowel de koopsom als de bijkomende voorwaarden middels een ondertekende koopovereenkomst.

Bijzonderheden
Alle onderhandelingen en/of overeenstemmingen geschieden onder voorbehoud van definitieve goedkeuring eigenaar. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan, kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Toon meer

Algemeen

Vraagprijs € 6.350.000 k.k.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 2004
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Hofspoor 1
Plaats Houten
Provincie Utrecht
Land Nederland
Ligging
  • Kantorenpark

Kantoor

Oppervlakte 8060 m²
Oppervlakte in units vanaf 8060 m²

Parkeerplaatsen

Overdekt aantal 47
Niet-overdekt aantal 50

Energie

Energielabel A
Energielabel index 0.86
Energielabel einddatum 2029-10-03

Onderhoud

Onderhoud binnen Goed tot uitstekend
Onderhoud buiten Goed tot uitstekend

Ontdek de kantoorruimte

Hofspoor 1, 3994 VZ, Houten
Hofspoor 1, 3994 VZ, Houten

Locatie

Hofspoor 1, 3994 VZ, Houten

Schaduwwijzer

Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.