Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
3511 VZ, Utrecht

Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht

prijs op aanvraag

Omschrijving

Introductie Molenbeek Makelaars is namens haar opdrachtgever gevraagd om de Springweg 184-184BS te Utrecht te verkopen. Het betreft een nalatenschap waarvan de gehele opbrengst ten goede zal komen aan Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis. Mede gezien bovenstaand...

Lees meer

Kenmerken

Meer kenmerken

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Vraagprijs prijs op aanvraag
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie belegging
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Springweg 184 - 184BS
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Land Nederland
Ligging
  • Winkelgebied stadscentrum
  • In woonwijk
Belegging
Soort belegging overig
Aantal huurders 6
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed tot uitstekend
Onderhoud buiten Goed tot uitstekend

Uitgebreide omschrijving

Introductie
Molenbeek Makelaars is namens haar opdrachtgever gevraagd om de Springweg 184-184BS te Utrecht te verkopen.
Het betreft een nalatenschap waarvan de gehele opbrengst ten goede zal komen aan Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis.

Mede gezien bovenstaand bijzonder uitgangspunt is gekozen voor een openbare verkoop bij inschrijving.
Voor dit object is een digitale dataroom ingericht.

Voor toegang kunt u contact opnemen met ons kantoor. Aan de hand van deze verkoopinformatie nodigen wij u uit om een bieding uit te brengen.

Object
Het object aan de Springweg 184-184BS te Utrecht betreft een Rijksmonument uit de 18e eeuw. Door haar prachtige lijstgevel en getande kroonlijst behoort dit tot één van de mooiste objecten aan de Springweg. De begane grond is, reeds langjarig, verhuurd aan Fysiotherapiepraktijk Fysiofit, de ruimte is opgedeeld in diverse spreekkamers en een trainingszaal. De Springweg 184BS is verdeeld over drie verdiepingen waar vijf zelfstandige studio's zijn gerealiseerd.

Monumentale status
Het betreft een rijksmonument opgenomen in het register van rijksmonumenten als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, van de Erfgoedwet met nummer 18351.

Omgeving
In het Museumkwartier, gelegen in het centrum van Utrecht, dichtbij Hoog Catharijne en overige stadsvoorzieningen, staat dit prachtige Rijksmonument gelegen tegenover de Geertekerk. Het Museumkwartier is het zuidelijk deel van de oude binnenstad en staat bekend om haar gezelligheid, veelzijdigheid en kunstzinnigheid. Het huisvest de meeste musea van Utrecht, diverse ambachten, gezellige horeca en goede lunchplekken. Dit historische gebied van Utrecht herbergt tevens vele verborgen straatjes en veel groen.

Geschiedenis Springweg
De Springweg was oorspronkelijk een landweg en liep dwars door ‘de Springwycke’, een naam die al in 1283 werd genoemd. Het omvatte de buurt tussen de Catharijnesingel, de Oudegracht, de Mariaplaats en het Geertekerkhof. De naam is afgeleid van spreng, sprong, oftewel bron. Op de Mariaplaats bevond zich een bron met helder water. De pomp staat er nog. Utrecht had het zuiverste water van de wijde omtrek en exporteerde dit zelfs in vaatjes naar Amsterdam. Aan de oude Springweg lagen oorspronkelijk wat kloosters, waaronder het klooster van de Ridders van de Duitse Orde, het zogenaamde Duitse huis (1347). Aan de Oudegracht werden omstreeks 1300 grote huizen gebouwd met tuinen tot aan de Springweg. Zo werd de Springweg een ‘achteromstraatje’ met kleine huizen en o.a. de Bisschoppelijke paardenstallen.

Oppervlakte
Het totale gebouw heeft een metrage van circa 554 m² BVO. De oppervlakte van het gebouw is als volgt ingedeeld;

Springweg 184 te Utrecht
Begane grond - bedrijfsruimte - 332 m² BVO

Springweg 184BS
Begane grond - hal - 3,4 m² BVO;
1e verdieping - twee studio's - 76,2 m² BVO;
2e verdieping - twee studio's - 82,4 m² BVO;
3e verdieping - één studio - 60 m² BVO.

Bereikbaarheid
Per auto
De Springweg is gelegen in Utrecht Centrum en goed bereikbaar via de Catharijnesingel, Bartholomeibrug en Lange Smeestraat.

Openbaar vervoer
Openbaar vervoer is voorhanden aan de Catharijnesingel ter hoogte van de Nicolaas Beetsstraat, maar ook Hoog Catharijne en Utrecht CS zijn op loopafstand gelegen.

Parkeren
In de omgeving zijn diverse betaalde parkeermogelijkheden.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Utrecht
Sectie: C
Nummer: 6445
Kadastrale grootte: 350 m²

Huurgegevens
De jaarlijkse huurstroom bedraagt € 80.492,52 excl. servicekosten, de huurovereenkomsten treft u in de digitale dataroom.

Jaarhuur begane grond: € 44.447,16 vrij van BTW, voorschot servicekosten € 2.400,- per jaar, incl. BTW;
Jaarhuur studio 1; € 7.285,44, voorschot servicekosten € 1.200,- per jaar;
Jaarhuur studio 2; € 7.339,32, voorschot servicekosten € 1.200,- per jaar;
Jaarhuur studio 3; € 7.284,00, voorschot servicekosten € 1.200,- per jaar;
Jaarhuur studio 4; € 7.292,52, voorschot servicekosten € 1.200,- per jaar;
Jaarhuur studio 5; € 6.844,08, voorschot servicekosten € 1.200,- per jaar.

Eigenaarslasten
De zakelijke lasten kunt u terugvinden in de digitale dataroom.

Verkoop bij inschrijving
Het object wordt, gezien de bijzondere propositie, door middel van een inschrijving verkocht. Zie voor aanvullende informatie over de inschrijvingsprocedure en voorwaarden de dataroom.

Kijkdagen
Wij nodigen u uit om op de volgende momenten de Springweg 184-184BS te komen bezichtigen;

Dinsdag 22 november tussen 10.00 uur en 12.00 uur;
Woensdag 30 november tussen 13.00 uur en 15.00 uur;
Vrijdag 9 december tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Inschrijvingstermijn
De inschrijving sluit op vrijdag 16 december om 14:00 uur.
Uitsluitend schriftelijke biedingen en uitsluitend ingediend bij Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen, gevestigd te Utrecht aan de Newtonbaan 265 kunnen in behandeling worden genomen. Biedingen welke niet aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen.

Voorwaarden bieding
De inschrijvingsvoorwaarden zijn opgesteld door Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen en zijn terug te vinden in de dataroom.

Bodem
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de milieukundige toestand van het verkochte. Verontreinigingsrisico van de bijbehorende grond en grondwater komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de grond, schadevergoeding of verrekening. In de dataroom treft u verdere informatie inzake de bodem.

Asbest
Er is een 'Rapportage Quickscan Asbest Springweg 184 en 184BIS te Utrecht' opgenomen in de digitale dataroom.
Koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid in en / of de verwijdering van asbest uit de desbetreffende onroerende zaak kan voortvloeien.

Energielabel
Het object betreft een Rijksmonument, een energielabel is daarom niet van toepassing.

Oplevering
Het object wordt expliciet in huidige en verhuurde staat, ‘as is where is’ verkocht en geleverd, zoals partijen genoegzaam bekend, zodat ze daar geen nadere omschrijving van verlangen.

Erfdienstbaarheden, bijzondere lasten e.d.
Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle dienende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste en voorgaande akte(n) van levering en/of van vestiging van het recht van erfpacht en/of opstal en/of afzonderlijke akte(n). Tevens aanvaardt de koper alle bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden.

Onderzoekplicht koper
Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring of andere onderzoeken te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van het onderhoud. Koper dient zichzelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken op eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Bestemming
De bestemming van het object betreft 'Gemengd-2', dit betekent dat er in het gehele object mag worden gewoond.
Daarnaast wordt op de begane grond (Springweg 184) tevens het navolgende gebruik toegestaan:

- Detailhandel;
- Publieksgerichte dienstverlening
- Horeca in de categorie d2 tot en met a
- Maatschappelijke voorzieningen (met daaraan ondergeschikte additionele horeca)
- Cultuur en ontspanning (met daaraan ondergeschikte additionele horeca)
- Zakelijke dienstverlening
- Bedrijven (die zijn aangeduid als categorie A, B1, B2 in de Lijst van Bedrijfsactiviteiten. Deze Lijst hoort als bijlage bij de regels. Per geval en plaats wordt gekeken naar de gevolgen voor de omgeving en of zij redelijkerwijs als een van die categorieën kunnen worden aangemerkt.
- Ateliers.

In de dataroom hebben wij de 'Verklaring Bestemming en Gebruik' toegevoegd.

Zekerheidsstelling
Een waarborgsom, ter grootte van 10% van de koopsom te storten op rekening van of af te geven als bankgarantie bij de notaris uiterlijk 5 werkdagen na het besluit tot gunning aan koper is medegedeeld.

Dataroom en documenten
Ten behoeve van het due diligence van het object kunt u inloggegevens van de digitale dataroom opvragen via ons kantoor. In de dataroom kunt u alle beschikbare informatie van het object vinden.

Projectnotaris
Kienhuis Hoving Advocaten & Notarissen
mr. E.R. Schaefers MRE
Newtonlaan 265
3584 BH Utrecht
088 - 480 41 50
info@holtmannotarissen.nl

Bijzonderheden
Alle onderhandelingen en/of overeenstemmingen geschieden onder voorbehoud van definitieve goedkeuring executeur testamentair en directie opdrachtgever.
Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan, kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle media

Alle afbeeldingen

Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht
Springweg 184 - 184BS, 3511 VZ, Utrecht

Bedrijfstakken in Utrecht (gemeente)

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie