Steynlaan 69 - 71 , 3701 EC, Zeist

  • D
€ 950.000 k.k.
Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Omschrijving

Introductie Namens de eigenaar mogen wij u dit verhuurde kinderdagverblijf, gelegen in het centrum van Zeist, aanbieden. Het gebouw bestaat uit twee voormalige winkel-woonhuizen die in 1993 volledig zijn gerenoveerd en gecombineerd tot één kinderdagverblijf. Aan de...

Toon meer

Kenmerken

Bedrijfstakken in

Downloads

Introductie
Namens de eigenaar mogen wij u dit verhuurde kinderdagverblijf, gelegen in het centrum van Zeist, aanbieden. Het gebouw bestaat uit twee voormalige winkel-woonhuizen die in 1993 volledig zijn gerenoveerd en gecombineerd tot één kinderdagverblijf. Aan de hand van deze verkoopinformatie nodigen wij u uit voor een bezichtiging.

Object
De Steynlaan 69-71 in Zeist betreffen twee voormalige winkel-woonhuizen welke in 1993 zijn samengevoegd tot kinderdagverblijf. Het gebouw bestaat uit drie bouwlagen en beschikt over een buitenruimte welke is voorzien van stenen berging. Daarnaast ligt er op de eerste verdieping nog een dakterras welke als speelruimte wordt gebruikt. Beide gebouwen zijn één geheel maar zijn kadastraal gesplitst.

Oppervlakte
Het voltallige gebouw heeft een metrage van ca. 362 m² welke als volgt is verdeeld:
- Begane grond: ca. 193 m²;
- Eerste verdieping: ca. 135 m²;
- Tweede verdieping: ca. 34 m²

Koopprijs
De koopprijs van het gebouw bedraagt € 950.000,- kosten koper. Over de levering is geen omzetbelasting van toepassing.

Kadaster
Gemeente: Zeist
Sectie: H
Nummer: 427
Grootte: 222 m²

Gemeente: Zeist
Sectie: H
Nummer 3124
Grootte: 225 m²

Oplevering
Het object wordt expliciet ‘as is where is’ verkocht en geleverd in de huidige verhuurde staat. De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte aan de kopende partij zal geschieden in de staat, waarin het zich bij het tot stand komen van de koopovereenkomst bevindt. Ter zake de koopovereenkomst geldt het algemene uitgangspunt "as is, where is", waaronder onder meer begrepen de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke staat van het verkochte in de ruimste zin van het woord, in verband waarmee de (huidige) toestand van het verkochte in alle opzichten door de kopende partij wordt aanvaard.

Energielabel
Het gebouw beschikt over energielabel D welke een geldigheid heeft tot 1 augustus 2025.

Omgevingsfactoren
De Steynlaan is een lange winkelstraat in het centrum van Zeist. De straat kenmerkt zich door het gemengde gebruik wat varieert winkels tot horeca, zorg, dienstverlening en showrooms. Dit diverse karakter komt ook terug in de bebouwing waar karakteristieke gevels afgewisseld worden met modernere gebouwen.

Bestemming
De bestemming van het gebouw is 'Centrum-1' met de functieaanduiding 'wonen', dit houdt in dat het navolgende gebruik mogelijk is:
- detailhandel;
- horeca categorie 1-4;
- publieksgerichte dienstverlening;
- wonen vanaf de begane grond.

Tevens is er een vergunning afgegeven voor het gebruik als kinderdagverblijf, deze vergunning treft u in de dataroom.

Huurgegevens
Huurder: Partou B.V.
Jaarhuur: € 70.660,08, vrij van BTW;
Einddatum: niet van toepassing, het contract is thans voor onbepaalde tijd;
Opzegtermijn: 12 (twaalf) maanden;
Servicekosten: niet van toepassing.

Alle overige informatie treft u in de dataroom aan.

Over huurder
Partou is sinds 1984 actief op het gebied van buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven. Met ruim 700 locaties en 67.000 kinderen is Partou uitgegroeid tot een van de grootste organisaties in Nederland. Meer informatie treft u op Partou.nl.

Bereikbaarheid
Eigen vervoer
Het kinderdagverblijf is goed te bereiken per auto. Door de centrale ligging van Zeist nabij diverse (regionale) uitvalswegen kan iedere windrichting eenvoudig bereikt worden. Zo bent u binnen enkele minuten op de rijkswegen A28 en A12.

Openbaar vervoer
Nabij het gebouw stoppen er bussen in de richting van Utrecht, Soest, Hilversum en Driebergen.

Parkeren
In de Steynlaan is voldoende betaalde parkeergelegenheid beschikbaar.

Erfdienstbaarheden
Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle dienende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste en voorgaande akte(n) van levering en/of van vestiging van het recht van erfpacht en/of opstal en/of afzonderlijke akte(n). Tevens aanvaardt de koper alle bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden.

Niet eigen gebruik
Koper is geattendeerd op het feit dat verkoper het verkochte niet zelf heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte, waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee rekening is gehouden.

Onderzoeksplicht van de koper
Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring of andere onderzoeken te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van het onderhoud. Koper dient zichzelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken op eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Asbest
Aan Verkoper is niet bekend of er in de onroerende zaak asbest is verwerkt. Er is geen asbestrapportage aanwezig.

Bodem
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de milieukundige toestand van het verkochte. Verontreinigingsrisico van de bijbehorende grond en grondwater komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de grond, schadevergoeding of verrekening.

Bieding
Het verkoopproces is erop gericht om een concrete bieding te ontvangen op basis waarvan verkoper tot een levering van het object kan komen.
De volgende informatie dient in ieder geval opgenomen te worden in uw bieding:
•Een korte omschrijving van de kandidaat-koper(s) inclusief adres gegevens en UBO (ultimate benificialowner(s));
•De koopsom k.k. gespecificeerd;
•Eventuele voorbehouden en voorwaarden.

Levering
In overleg.

Notaris
Naar keuze koper.

Zekerheidsstelling
Een waarborgsom, ter grootte van 10% van de koopsom te storten op rekening van of af te geven als bankgarantie bij de notaris uiterlijk 5 werkdagen na het besluit tot gunning aan koper is medegedeeld.

Dataroom en documenten
Ten behoeve van het due diligence van het object kunt u inloggegevens van de digitale dataroom opvragen via e-mail putz@molenbeek.nl. In de dataroom kunt u alle beschikbare informatie van het object vinden.

Bijzonderheden
Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan, kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Toon meer

Algemeen

Vraagprijs € 950.000 k.k.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie belegging
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Steynlaan 69 - 71
Plaats Zeist
Provincie Utrecht
Land Nederland
Ligging
  • Winkelgebied stadscentrum
  • In woonwijk

Belegging

Soort belegging maatschappelijkvastgoed
Aantal huurders 1

Energie

Energielabel D
Energielabel einddatum 2025-08-01

Onderhoud

Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Redelijk

Bedrijfstakken in

Ontdek het object

Steynlaan 69 - 71, 3701 EC, Zeist
Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie