Object
Verhuurd

Merwedeweg 6, Breukelen 3621 LR Breukelen

3621 LR Breukelen

Omschrijving

Algemeen
Dit opvallende bedrijfs- kantoorgebouw met uitzicht op het Merwedekanaal is op het bruisende bedrijventerrein "Merwedeweg" gelegen. De locatie kenmerkt zich door uitstekende bereikbaarheid, zowel met eigen- als met openbaar vervoer. De Rijksweg A2 bevindt zich namelijk op minder dan 1 kilometer afstand en het station Breukelen op 5 minuten loopafstand.

Object
Het object betreft een...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Dit opvallende bedrijfs- kantoorgebouw met uitzicht op het Merwedekanaal is op het bruisende bedrijventerrein "Merwedeweg" gelegen. De locatie kenmerkt zich door uitstekende bereikbaarheid, zowel met eigen- als met openbaar vervoer. De Rijksweg A2 bevindt zich namelijk op minder dan 1 kilometer afstand en het station Breukelen op 5 minuten loopafstand.

Object
Het object betreft een vrijstaand kantoorgebouw met een (solitaire) bedrijfshal en 25 eigen parkeerplaatsen
welke is gelegen aan de Merwedeweg 6 te Breukelen en heeft een vloeroppervlak van in totaal circa 867
m², welke als volgt is verdeeld:

Kantoorruimte begane grond circa 236 m²
Bedrijfsruimte circa 395 m²
Totaal: circa 631 m²

Bereikbaarheid
Per auto
Het object is op minder dan 1 kilometer vanaf de Rijksweg A2 (Amsterdam-Maastricht) gelegen en is derhalve zeer goed bereikbaar.

Per Openbaar Vervoer
Het object is zeer goed te bereiken met openbaar vervoer het treinstation Breukelen ligt op 5 minuten loopafstand. Dit station onderhoudt directe verbindingen met Utrecht, Amsterdam, Woerden Rotterdam. Tevens vertrekken er verschillende buslijnen.

Parkeren
Het gebouw beschikt over 10 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Opleveringsniveau
Het object wordt in de huidige staat, schoon en ontruimd, opgeleverd met o.a. de navolgende voorzieningen:

Het opleveringsniveau is als volgt:

• Systeemplafond met inbouwarmaturen;
• Scheidingswanden;
• Harmonicawanden;
• Toiletten en pantry;
• Vloerbedekking:
• C.V.-installatie met radiatoren.

Huurprijs
Kantoorruimte: € 125,- per m² per jaar te vermeerderen met BTW.

Voorschot servicekosten
€ 35 ,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

De servicekosten bestaan o.a. uit:
• gas- c.q. olieverbruik inclusief vastrecht;
• elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de installaties en de verlichting van de gemeenschappelijke
ruimten inclusief terreinverlichting en gevelreclame naam kantoorgebouw, indien mogelijk zal er gebruik worden
gemaakt van afrekening o.b.v. (tussen) meterstanden;
• waterverbruik inclusief vastrecht;
• onderhoud periodieke controle van verwarmings- en/of luchtbehandelinginstallaties(s);
• idem van liftinstallatie(s);
• idem van bliksem beveiligingsinstallatie;
• idem van hydrofooninstallatie;
• idem van glazenwasinstallatie;
• idem van automatische deuren, brandmelder-, gebouwbewakings-, storingsmelder-, noodstroom- en elektrische
installatie(s);
• sanitaire voorzieningen, handdoekautomaten, zeep e.d. voor zover benodigd in openbare ruimten;
• inspecties dakbedekking;
• schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, terrassen, riolering en terrein;
• verzorging huisvuil, containerhuur e.d.;
• brandslang, haspels voor zover aanwezig in de algemene ruimten;
• deze opsomming is niet limitatief.

Aanvaarding
In overleg, doch direct mogelijk.

Huurtermijn
Vijf (5) jaar en aansluitende verlengingstermijnen van telkens vijf (5) jaar. Een kortere huur- en verlengingstermijn is bespreekbaar.

Huurbetaling
Per kwartaal vooruit.

Opzegtermijn
Twaalf (12) kalendermaanden voorafgaande aan de expiratiedatum.

Zekerheidsstelling
Een doorlopende bankgarantie ter grootte van 3 maanden huur inclusief servicekosten en inclusief BTW(indien van toepassing).

Indexering
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI voor alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het voorafgaande jaar.

Huurcontract
Op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

BTW
Indien huurder niet aan het “90%-criterium” voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Bestemming en gebruik
Het object heeft de bestemming ''bedrijventerrein".

De voor Bedrijventerrein-1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2', bedrijven tot en met categorie 3.2 zoals genoemd in de in bijlage 1 opgenomen 'Staat van Inrichtingen';
in uitzondering op het bepaalde in lid 7.1 onder a, b en c zijn geluidzoneringsplichtige en bevi-inrichtingen niet toegestaan, met uitzondering van bestaande bevi-inrichtingen;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bestaand' tevens voor het bestaande bedrijf;
ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' is tevens detailhandel toegestaan;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - gasontvangstation' is tevens een gasontvangstation toegestaan;
uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' tevens voor een bedrijfswoning;
uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'onderwijs' tevens voor onderwijs;
water en watergangen;
groenvoorzieningen;
met de daarbij behorende:

bouwwerken;
interne ontsluitingswegen ten behoeve van aanliggende functies en aangrenzende bestemmingen;
ondergeschikte kantoren;
erfbeplanting;
nutsvoorzieningen;
wegen en paden;
parkeervoorzieningen
erven en terreinen;
geluidwerende voorzieningen;

Het bestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl of ter inzage bij de gemeente.

Bijzonderheden
Alle onderhandelingen en/of overeenstemmingen geschieden onder voorbehoud van definitieve goedkeuring eigenaar/verhuurder.

Disclaimer
Deze informatie wordt u verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verhuurder. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan, kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Kenmerken

Overdracht
Status verhuurd
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1985
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Merwedeweg 6
Plaats Breukelen
Land NL
Ligging bedrijventerreinkantorenpark
Kantoor
Oppervlakte 236 m²
Verdiepingen 1
Voorzieningen inbouwarmaturente openen ramenkabelgotensysteemplafondtoiletpantryverwarmingkamerindeling
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 395 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed
Geheel vrijblijvend binnenkijken? Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.