Een Agile makelaar?

Geschreven door Diederik Donker RM RT op 9 november 2021

Wie een beetje thuis is in economische termen kwam ‘m zeker tegen de afgelopen jaren: het woordje ‘agile’. Agile werken, agile ontwikkelen, agile managen, LinkedIn en andere media staan er vol mee. Gelukkig is er ook een Nederlands woord voor deze Engelse Therm: wendbaar(heid). Bij agile draait het om het vermogen je werkwijze en dienstverlening aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Wendbaar zijn als de wind uit een andere hoek waait. Op dit punt durven wij als Dynamis makelaars ons best een ‘agile’ makelaar te noemen.

De afgelopen jaren zijn er immers flinke veranderingen geweest op de woningmarkt. Waar landelijk het aantal aangeboden woningen flink afneemt, zijn de prijzen heel snel gestegen. Waar overbieden eerst met name een grootstedelijk fenomeen was, zien wij dat inmiddels in veel landelijke gebieden dit ook de norm is geworden. Daarnaast laten zoekers op de woningmarkt ,ook mede vanuit corona, een heel ander zoekgedrag zien dan wij voorheen gewend waren.

Samen met deze dynamiek ligt er in Nederland een grote uitdaging. Dit om de woningmarkt toegankelijk te houden voor de verschillende inkomensdoelgroepen en het aantal woningen fors te vergroten. Iedere regio kampt op dat gebied met zijn eigen problematieken en uitdagingen. Als Dynamis makelaar zijn wij gewend om als adviseur bij nieuwbouw en gebiedsontwikkeling hiermee om te gaan en een cruciale rol te vervullen.

Naast de ingewikkelde regelgeving op het gebied van milieu, energiezuinigheid en de vaak complexe programmeringseisen van gemeenten, is er sprake van een stevige stijging in de bouwkosten van woningen. Het winstgevend tot ontwikkeling brengen van locaties kan dan in sommige gevallen ook een hele uitdaging zijn.

Als Dynamis makelaar zijn wij weliswaar landelijk vertegenwoordigd maar ook lokaal geworteld. Onze partners zijn plaatselijk gevestigd en begrijpen de woningenmarkt in hun regio’s als geen ander. Samen met de landelijke researchafdeling en de plaatselijke kennis kan de makelaar een perfect en passend advies geven op het gebied van programmering, prijsvorming, doelgroep benadering en marketing. Continu zijn wij bezig met consumenten, huishoudensgegevens en alle relevante data om ontwikkelaars en bouwers te ondersteunen in de ontwikkelopgaven die er liggen.

Samen met bouwend en ontwikkelend Nederland denken wij graag mee en brengen onze kennis, kunde en data in om projecten naadloos te laten aansluiten op de vraag in de woningmarkt en een aantrekkelijke businesscase te ontwikkelen voor de ontwikkelaar en een prachtige woonomgeving voor de bewoners!

Om dit alles goed te kunnen doen dient een makelaar extreem ‘agile’ te zijn en de veranderingen in de markt op tijd kunnen signaleren en kunnen overbrengen. Ik ben ervan overtuigd dat de Dynamis makelaars hier erg goed in zijn. Het enige wat niet veranderd is onze drive om waarde toe te voegen en om in een onrustige woningmarkt een stabiele en goed adviserende partij te zijn.

Een Agile makelaar?
Diederik Donker RM RT
Neem contact op met Diederik