Vraag Logistiek Vastgoed in Nederland blijft, doelgroep en vorm veranderd

Geschreven door drs. Gert-Jaap van Keulen MRICS op 24 juni 2021

Van oudsher is Nederland een belangrijke doorvoerhaven voor producten van multinationals. Ondanks de groeiende concurrentie met andere delen van Europa, blijkt Nederland, gezien de strategische ligging (‘gateway to Europe’), infrastructuur en belastingklimaat onverminderd populair voor vestiging.

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat partijen zich nog meer realiseren dat goede logistiek en distributie essentieel zijn voor het bereiken van de consument. Ook het belang van het beperken van de afhankelijkheid van toeleveranciers door met verschillende leveranciers en distributeurs te werken is tijdens de pandemie vergroot. Deze verandering vertaalt zich logischerwijs in een grotere vraag naar goede hubs, van groot tot klein.

Het type gebruiker van logistiek vastgoed is de laatste jaren sterk veranderd. De vraag van met name medisch- en food-gerelateerde bedrijven, alsmede e-commerce, heeft de afgelopen periode een vlucht genomen. De vraag van traditionele sectoren zoals bouw, infrastructuur en automotive nemen daarentegen af.

Deze doelgroep stelt echter andere eisen aan het type en kwaliteit gebouw, waardoor het bestaande aanbod vaak niet voldoet en nieuwbouwobjecten tegen hogere markthuren het enige alternatief zijn.

Dit aanbod is, op de strategische locaties, inmiddels zeer schaars gezien de gewenste eigenschappen, moeizame gronduitgifte en complexe regelgeving. Ook ontstaat er vanuit de burger een groeiende afkeer tegen de ‘verdozing’ van het Nederlandse landschap.

Er wordt dan ook steeds meer logistiek gerealiseerd in de regio of er wordt gekozen voor kleinschaligere vestigingen rond de traditionele hotspots.

Hier ligt ons inziens ook één van de oplossingen om aan de vraag te kunnen voldoen in concurrentie met het buitenland. Door de relatief korte afstanden in Nederland en de goede infrastructuur kan er middels een fijnmazig netwerk worden voldaan aan de wens om in korte tijd veel de consument te bereiken.

Naast pick-up points is een ander alternatief compacter te bouwen met bijvoorbeeld meerdere bouwlagen, zodat er efficiënter gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimte. Daarbij is ook van belang dat gebouwen ontwikkeld worden met meerdere gebruiksdoeleinden in het achterhoofd. Door flexibeler en demontabel te bouwen kan de ontwikkelmarkt beter inspelen op de wensen van de vastgoedmarkt van morgen. Derhalve kan de markt zich sneller aanpassen, iets wat de Nederlandse concurrentiepositie alleen maar ten goede zal komen.

Het zal de komende jaren een ‘logistieke’ uitdaging worden de sterke groei in goede banen te begeleiden, maar de potentie is er om ook komende decennia onze internationale positie te waarborgen!

drs. Gert-Jaap van Keulen MRICS

Vraag Logistiek Vastgoed in Nederland blijft, doelgroep en vorm veranderd
drs. Gert-Jaap van Keulen MRICS
Neem contact op met drs. Gert-Jaap