Middellaan 15, 3701 VA, Zeist
Middellaan 15, 3701 VA, Zeist
Middellaan 15, 3701 VA, Zeist
Middellaan 15, 3701 VA, Zeist
Middellaan 15, 3701 VA, Zeist
Verkocht onder voorbehoud 3701 VA, Zeist

Middellaan 15, 3701 VA, Zeist

€ 350.000 k.k.

Omschrijving

Omgevingsfactoren Zeist is gelegen ten oosten van de stad Utrecht en goed bereikbaar met zowel openbaar- als eigen vervoer. De Middellaan is en zijstraat van de bekende Slotlaan en is gelegen in het centrum van Zeist. De Slotlaan staat bekend als de winkelstraat...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 175 m²
Meer kenmerken

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Vraagprijs € 350.000 k.k.
Servicekosten BTW belast Ja
Status Verkocht onder voorbehoud
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwjaar 1988
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Middellaan 15
Plaats Zeist
Provincie Utrecht
Land Nederland
Ligging
  • Winkelgebied stadscentrum
  • Wijkwinkelcentrum
  • In woonwijk
Winkelruimte
Oppervlakte 175 m²
Oppervlakte in units vanaf 175 m²
Oppervlakte verkoop vloer 175 m²
Frontbreedte 1300 cm
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Omgevingsfactoren
Zeist is gelegen ten oosten van de stad Utrecht en goed bereikbaar met zowel openbaar- als eigen vervoer.
De Middellaan is en zijstraat van de bekende Slotlaan en is gelegen in het centrum van Zeist. De Slotlaan staat bekend als de winkelstraat van Zeist. Zowel bekende ondernemers zoals de HEMA, Intertoys, ICI PARIS XL en het Kruidvat zijn er gevestigd maar ook diverse lokale ondernemers zoals het Broodlokaal, Bella Zeist en Vuuren Mode. Ook zijn er verschillende leuke horecatentjes en goede restaurants gevestigd.
Op donderdag en zaterdag is er warenmarkt op Belcour en op de Markt (plein naast de bibliotheek), deze markt trekt vele bezoekers. Met andere woorden bij uitstek een goede locatie om uw winkel te vestigen.

Object
Het betreft een winkel-/commerciële ruimte van circa 175 m² VVO welke is gelegen aan de Middellaan 15 te Zeist. De huidige eigenaar heeft in maart jl. een omgevingsvergunning verkregen voor het realiseren van 2 appartementen. Deze vergunning met bijbehorende tekeningen kunt u bij ons opvragen.

Verkoopprijs
€ 350.000,- kosten koper, vrij van BTW.

Notaris
Ter keuze koper.

Oplevering
Het object wordt expliciet in huidige en verhuurde staat, ‘as is where is’ verkocht en geleverd, zoals partijen genoegzaam bekend, zodat ze daar geen nadere omschrijving van verlangen.

Aanvaarding
In overleg.

Bereikbaarheid
Eigen vervoer
Zeist is goed te bereiken via de A12 en de A28.

Openbaar vervoer
Vanaf Utrecht CS rijden de volgende bussen:
Bus 50, 53, 74 en 251.

Bestemming en gebruik
De huidige bestemming van het object is 'Centrum-1' met als functieaanduidingen:

- specifieke vorm van bedrijf - ambachtelijk;
- specifieke vorm van centrum - op eerste en tweede bouwlaag;
- specifieke vorm van detailhandel - op eerste bouwlaag.

Dit houdt in dat hier volgende gebruik mogelijk is;

- ambachtelijke bedrijven, die in de van deze regels deel uit makende bijlage Staat van bedrijfsactiviteiten zijn aangeduid als -milieucategorie 1 en 2 dan wel, per geval en plaats bezien, naar hun gevolgen voor de omgeving redelijkerwijs als zodanig -kunnen worden aangemerkt, een en ander uitgezonderd detailhandel en horeca.
- detailhandel
- horeca categorie 1 t/m 4.
- publiekgerichte dienstverlening.
- bij ter plaatse toegestane functies behorende werkplaatsen en atelier-, praktijk-, kantoor- en opslagruimten.

Tevens heeft de gemeente reeds goedkeuring gegeven voor het realiseren van 2 appartementen.

Bodem
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de milieukundige toestand van het verkochte. Verontreinigingsrisico van de bijbehorende grond en grondwater komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de grond, schadevergoeding of verrekening.

Asbest
Er is geen asbestrapportage beschikbaar. Koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid in en / of de verwijdering van asbest uit de desbetreffende onroerende zaak kan voortvloeien.

Energielabel
Ten tijde van de oplevering wordt een energielabel overhandigd.

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden en/of kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar na te melden akte van levering, Hyp4 dl 70021 nr 73 d.d 28 januari 2017. Waarin onder meer wordt vermeld dat er volgens kadastrale registratie geen publiekrechtelijke beperkingen op rusten.

Niet eigen gebruik
Verkoper heeft het verkochte niet zelf feitelijk gebruikt en kan derhalve niet informeren over eigenschappen c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt.

Onderzoekplicht koper
Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring of andere onderzoeken te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van het onderhoud. Koper dient zichzelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken op eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Bijzonderheden
Alle onderhandelingen en/of overeenstemmingen geschieden onder voorbehoud van definitieve goedkeuring eigenaar. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan, kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle media

Alle afbeeldingen

Middellaan 15, 3701 VA, Zeist
Middellaan 15, 3701 VA, Zeist
Middellaan 15, 3701 VA, Zeist
Middellaan 15, 3701 VA, Zeist
Middellaan 15, 3701 VA, Zeist
Middellaan 15, 3701 VA, Zeist
Middellaan 15, 3701 VA, Zeist
Middellaan 15, 3701 VA, Zeist
Middellaan 15, 3701 VA, Zeist
Middellaan 15, 3701 VA, Zeist
Middellaan 15, 3701 VA, Zeist
Middellaan 15, 3701 VA, Zeist
Middellaan 15, 3701 VA, Zeist
Middellaan 15, 3701 VA, Zeist
Middellaan 15, 3701 VA, Zeist
Middellaan 15, 3701 VA, Zeist

Bedrijfstakken in Zeist

Documenten

brochure Download
brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie